Specialiojo ugdymo kaitos bruožai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialiojo ugdymo kaitos bruožai
Alternative Title:
Features of special development changes
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2005.
Pages:
370 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Contents:
Pratarmė — Nuo idėjos iki realaus integruoto ugdymo — Neįgalių visuomenės narių socialinio įgalinimo idėjų sklaida Lietuvoje — Dėl specialiojo mokymo reformos — Specialiųjų poreikių vaikų integruoto ugdymo prielaidos — Specialiųjų poreikių vaikas ir mokykla Didžiojoje Britanijoje — Pedagogų požiūris į specialiųjų poreikių vaikų integraciją — Mokyklų vadovų požiūris į specialiųjų poreikių vaikų integraciją — Komandinio darbo bruožai, tenkinant specialiuosius mokinių poreikius bendrojo lavinimo mokykloje — Specialiųjų poreikių vaikas bendrojo lavinimo mokykloje: ugdymo kokybės kriterijų identifikavimas — Lietuvių kalbos mokymo(-si) sunkumai — Du klausimai pedagogams, rengiantiems adaptuotas programas — Adaptuotos ir modifikuotos ugdymo programos: taikymo efektyvumo veiksniai — Specialiųjų poreikių mokinių mokymo rašyti psichosocialiniai ir higieniniai aspektai — Specialiosios mokyklos aukštesniųjų klasių mokinių rašybos klaidos — Mokymo ir mokymosi skaityti sunkumai — Mokymo ir mokymosi rašyti sunkumai — Specialiųjų poreikių mokiniai bendrojo lavinimo mokykloje: mokymo ir mokymosi bruožai — Pedagogai apie mokinių skaitymo ir rašymo mokymosi sunkumus — Pedagogų profesinės kompetencijos problemos — Specialiųjų pedagogų rengimas: praeitis, dabartis, ateitis — Socialinis pedagogas - nauja specialybė Lietuvoje — Neįgalus asmuo aukštojoje mokykloje — Pedagogų nuomonė apie savo pasirengimą ugdyti vaikus, turinčius specialiųjų poreikių — Pedagoginių darbuotojų specialiojo ugdymo profesinės kompetencijos įgijimo, palaikymo ir stiprinimo aktualijos.
Keywords:
LT
Specialusis ugdymas / Special education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTRinkinį sudaro straipsniai, paskelbti 1993–2004 metais, intensyvios švietimo kaitos, naujos mokyklos kūrimo laikotarpiu. Šio leidinio tekstuose dėmesys kreipiamas į tris pagrindines mokyklos raidos sritis. Pirmoji – Nuo idėjos iki realaus integruoto ugdymo – sutrikusios raidos vaikų ugdymas plačiąja prasme, žvelgiant į problemą integruotos mokymo sistemos aspektu. Antroji – Lietuvių kalbos mokymo(-si) sunkumai – vaikų, turinčių mokymosi sunkumų, kalbinis ugdymas. Trečioji – Pedagogų profesinės kompetencijos problemos – pedagogų (tiek bendrojo profilio, tiek specialiojo) profesinė kompetencija. Autorius reiškia viltį, kad šie savotiški laiko ženklai turi tam tikrą išliekamąją vertę kuriant humaniškesnę, demokratiškesnę specialiųjų poreikių vaikų ugdymo sistemą mūsų šalyje, kad jie gali padėti išvengti nevaisingų ieškojimų, savotiškų klystkelių tiek formuojant bendrąją specialiojo ugdymo politiką, tiek sprendžiant konkrečias mokymo problemas. Kiekvieno straipsnio gale yra nuoroda į šaltinį, kuriame jis buvo publikuotas pirmą kartą. Leidinys skiriamas mokytojams, edukologijos specialybės studentams, specialiesiems pedagogams ir kitiems asmenims, kuriems rūpi Lietuvos mokyklos ateitis ir ypač vaikų, patiriančių mokymosi sunkumų, ugdymo reikalai. [Iš leidinio]

ENThe digest includes articles, published in 1993–2004, in the course of intensive changes of education and creation of the new school. In the texts of this publication, the focus is placed on the three main areas of the school development. The first one– From idea to real integrated development – refers to the development of children with development disorders in the broad sense, while approaching the problem in the light of integrated teaching system. The second – Lithuanian language teaching (learning) difficulties – deals with the language training of children with learning difficulties. The third – Problems of educators’ professional competence– implies professional competence of educators (of the general and special profile). The author expresses hope that these particular marks of time have a certain enduring value when developing a more humane, democratic system for the development of children with special needs in our country, that they could help to avoid futile searching and false turns when forming the general policy of special education as well as when dealing with specific teaching problems. At the end of each article there is a reference to the source, in which it was publicized for the first time. The publication is intended for teachers, students of educology, special educators and other individuals, who are concerned about the future of school in Lithuania and particularly about education affairs of children, experiencing learning difficulties.

ISBN:
9986385954
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4188
Updated:
2021-01-28 20:25:33
Metrics:
Views: 101
Export: