Senųjų dvikamienių lietuvių asmenvardžių trumpinių struktūra : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senųjų dvikamienių lietuvių asmenvardžių trumpinių struktūra: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
173, 8, 37 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2004 metais Vilniaus universiteto Baltistikos ir bendrosios kalbotyros katedroje. Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2004. Bibliografija.
Keywords:
LT
Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Struktur der hypokoristischen Formen der alten litauischen zusammengesetzten Namen Vilnius, 2004 25 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjama senųjų dvikamienių asmenvardžių trumpinių, išlikusių dabartinėse lietuvių pavardėse, struktūra, morfonologija ir darybos ypatumai. Darbe aptariamos su trumpinių tyrimu susijusios lietuvių onomastikos problemos, svarstoma trumpinių įtaka pavardžių raidai, nagrinėjami probleminiai trumpinių pamato atvejai. Pateikiamas ir trumpai aptariamas lietuvių pavardėse išlikusių hipokoristinių kamienų inventorius su komentarais. Aptariami pagrindiniai vardų trumpinimo būdai, trumpinių, rekonstruojamų iš dabartinių pavardžių, vyraujantis pamatas lyginamas su dažniausiu šnekamosios kalbos trumpinių pamatu. Pateikiama trumpinių kilmės pavardžių grupių pagal jų pamatus analizė, svarstoma pamatų priklausomybė nuo trumpinių paplitimo arealų bei analizuojami hipokoristinio kamieno struktūros, jų paplitimo arealų, priesagų ir galūnių ryšiai. Tyrimo metu nustatyta, kad trumpinių kilmės lietuvių pavardžių yra 5655, lietuvių trumpinių kamienų inventorių sudaro 169 hipokoristiniai kamienai; jie yra patyrę nemažai struktūrinių pokyčių. Nagrinėjamose pavardėse išlikusių trumpinių grupės pagal pamatą gerokai skiriasi nuo šnekamojoje kalboje vartojamų dvikamienių vardų trumpinių. Trumpinių kilmės pavardes pagal jų hipokoristinių kamienų struktūrą autorė suskirstė į 12 tipų. Vyraujanti struktūra yra CVC (74,97% visų lietuvių hipokoristinių kamienų).

ENThe dissertation examines the structure, morphology and peculiarities of formation of old two-stem personal name clippings, remaining in the present Lithuanian surnames, discusses the problems of Lithuanian onomastics, pertaining to examination of clippings, considers their influence on the development of surnames, examines the problematic cases of the substructures of clippings, presents a brief discussion of the inventory of hypocoristic stems, remaining in Lithuanian surnames, discusses the main ways of name clipping, compares the predominant substructures of the clippings, reconstructed from the present surnames with the most frequent substructures of clippings in the colloquial language, presents the analysis of groups of surnames of clipping origin according to their substructures, considers the dependence of substructures on the ranges of spread of clippings and analyzes the structures of the hypocoristic stems and the relations between the ranges of their spread, their suffixes and flexions. During the study it was established that there are 5655 Lithuanian surnames of clipping origin, the inventory of stems of Lithuanian clippings includes 169 hypocoristic stems, which experienced a significant number of structural changes. The groups of clippings, remaining in the surnames under examination, according to their substructures, are significantly different from the two-stem name clippings, used in the colloquial language. The author divided the surnames of clipping origin into 12 types, according to the structure of their hypocoristic stems. The predominant structure is CVC (74.97% of all Lithuanian hypocoristic stems).

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11298
Updated:
2022-02-07 20:08:31
Metrics:
Views: 15
Export: