Būdvardžių darybos raida

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Prancūzų kalba / French
Title:
Būdvardžių darybos raida
Alternative Title:
Development of adjective formation
Editors:
Mikulėnienė, Danguolė, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2011.
Pages:
272 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Lietuvių kalbos būdvardžių darybos tyrimai — Būdvardžių darybos kategorijos istoriniu požiūriu — Veiksmažodiniai vediniai. Veiksmo ir rezultato ypatybių būdvardžiai: Galūnių vediniai; Vediniai su *-no-; Vediniai su *-lo-; Vediniai su *-mo-; Vediniai su *-to-/-(s)tio-; Vediniai su *-uo- — Vardažodiniai vediniai: Atributinių ypatybių būdvardžiai; Deminutyvai — Senieji indoeuropietiškieji baltų kalbų būdvardžių darybos bruožai: Veiksmažodiniai būdvardžiai; Ryšiai su deminutyvais; Veiksmažodinių būdvardžių ryšiai su vardažodiniais — Žodžių daryba ir baltų etnogenezė: Rytų ir Vakarų baltai; Baltai, slavai ir germanai — Some Indo-European features of the formation of Baltic adjectives — Baltique oriental et baltique occidental, baltique et slave: le problème de leurs relations anciennes du point de vue de la formation des mots — Sutrumpinimai / Abbreviations — Literatūra / References — Lietuviškų žodžių rodyklė / Index of Lithuanian words — Pavardžių rodyklė / Index of names.
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Indoeuropiečių kalbos / Indo-European languages; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTMonografija yra paskutinė Sauliaus Ambrazo trijų dalių veikalo apie lietuvių kalbos vardažodžių darybos raidą (I dalis – „Daiktavardžių darybos raida. Lietuvių kalbos veiksmažodiniai vediniai“ (1993); II dalis – „Daiktavardžių darybos raida. Vardažodiniai vediniai“ (2000)) dalis. Trečioji knyga skirta lietuvių kalbos būdvardžių darybos istorijai nuo seniausių laikų iki dabarties. Remiantis senosios lietuvių kalbos, tarmių ir giminiškų kalbų duomenimis knygoje nušviesti veiksmažodinių ir vardažodinių būdvardžių darybos kategorijų ir jas sudarančių darybos tipų kitimai. Knygą sudaro šeši skyriai. Pirmoje dalyje apžvelgiami lietuvių kalbos būdvardžių darybos tyrimai. Antroji skirta būdvardžių darybos kategorijoms istoriniu požiūriu aptarti. Trečiojoje dalyje analizuojami veiksmažodiniai vediniai, veiksmo ir rezultato ypatybių būdvardžiai. Ketvirtojoje dalyje aptariami vardažodinius vedinius. Penktojoje dalyje apibendrinant jų istorinio tyrimo rezultatus išskirti ir aptarti seniausi indoeuropietiški baltų kalbų būdvardžių darybos bruožai. Baltų kalbų vardažodžių darybos ypatybių reikšmė lietuvių, latvių ir prūsų etnogenezei apibūdinta šeštajame, baigiamajame knygos skyriuje. Galutinai parengti knygos teksto spaudai pats autorius nespėjo. Monografija spausdinama remiantis autoriaus paliktais rankraščiais ir straipsniais, paskelbtais Lietuvos ir užsienio lingvistinėje spaudoje. Pabaigoje pateikiamos monografijos santraukos anglų ir prancūzų kalbomis.Reikšminiai žodžiai: Afiksas; Baltų kalbos; Būdvardis; Būdvardžių daryba; Darinys; Darybos kategorija; Deminutyvas; Diachroninė būdvardžių daryba; Indoeuropiečiai; Kamienas; Priesaga; Vardažodinis vedinys; Vedinys; Veiksmažodinis vedinys; Adjective; Affix; Attributive adjective; Baltic languages; Derivational category; Derivative; Deverbial adjective; Diachronic formation of adjectives; Diminutive; Formalion of adjectives; Indo-europeans; Stem; Suffix.

ENThe monograph is the last part of Saulius Ambrazas three-part work about the development of the formation of Lithuanian nouns (Part I “The Development of the Formation of Nouns. Lithuanian Verbal Derivatives” (1993); Part II “The Development of the Formation of Nouns. Nominal Derivatives” (2000)). The third part focuses on the history of the formation of Lithuanian adjectives from the oldest times until present. Based on the data of the old Lithuanian language, dialects and the language stock, the book reveals the shifts in the categories of the formation of verbal and nominal adjectives as well as the types of formation constituting these categories. The book consists of six chapters. The first part overviews the research of the formation of Lithuanian adjectives. The second chapter discusses the categories of the formation of adjectives from the historical perspective. The third part analyses verbal derivatives, action and result feature adjectives. The fourth part discusses nominal derivatives. The fifth chapter generalises the results of a historical research and distinguishes as well as discusses the oldest Indo-European features of the formation of Baltic adjectives. The significance of features of the formation of Baltic nouns for the Lithuanian, Latvian and Prussian ethnogenesis is described in the last sixth chapter of the book. The author did not manage to complete the final version for printing. The monograph has been published based on the manuscripts left by the author and the articles published in Lithuanian and foreign linguist publications. The summaries in English and French are given at the end of the book.

ISBN:
9786094110665
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30019
Updated:
2021-02-05 16:56:44
Metrics:
Views: 109
Export: