Vilniaus universiteto knygotyros katedros pedagoginė ir mokslinė veikla 1990-1999 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus universiteto knygotyros katedros pedagoginė ir mokslinė veikla 1990-1999 metais
Alternative Title:
Educational and research activity of the Department of Book Science at Vilnius University (1990-1999)
In the Journal:
Knygotyra. 2000, t. 36, p. 195-203
Keywords:
LT
20 amžius. 1990-1999; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTKomunikacijos fakulteto Knygotyros katedra – viena iš šimto Vilniaus universiteto katedrų. Knygotyros katedros dėstytojai dalyvauja penkiose studijų programose: bibliotekininkystės bakalaurų ir magistrų, knygotyros magistrų, archyvistikos bakalaurų ir knygų leidėjų profesinių studijų. Archyvistikos bakalauro bei knygų leidybos ir platinimo profesinės studijos pradėtos nuo 1999 m. rudens semestro. Per devynerius veiklos metus kolektyvas parengė penkiolika paskaitų konspektų, metodinių nurodymų, seminarų planų ir kitų mokomųjų leidinių. Kai kurie iš jų, pavyzdžiui, „Bibliografinė heuristika“, „Dokumentotyra“, „Knygotyros pagrindai“, „Lietuvos knygos istorija“, peržengė ne tik fakulteto, bet ir Universiteto sienas. Jie sudaro geras prielaidas plėtoti tarpdisciplinines studijas ir stiprinti knygotyros mokslo pozicijas. Per praėjusį dešimtmetį nuosekliai vykdytos dvi temos: „Lietuvių knygotyra“ (vadovas prof. D. Kaunas) ir „Lietuvių nacionalinė bibliografija“ (vadovas doc. O. Janonis), kurių pirmoji priskirta pagrindinėms Universiteto mokslinių tyrimų kryptims. Nuo katedros įkūrimo atskiromis knygomis išleistos devynios monografijos ir straipsnių rinkiniai. Penkerius metus truko pirmojo lietuviško knygotyros enciklopedinio žodyno rengimas. Katedros mokslo gyvenime jau įsitvirtino knygotyros seminarai – svarbi tyrimo rezultatų, teorinių įžvalgų skelbimo ir diskusijų priemonė. Šis metinis renginys vyksta nuo 1991 m. tradiciškai rudens laiku. Iš viso 1991–1999 m. seminaruose ir konferencijoje perskaityti 134 pranešimai, kurių autoriai – 82 mokslininkai, doktorantai, mokslinių bibliotekų, muziejų darbuotojai ir kitų specialybių atstovai. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Knygotyros mokslas ir studijos.

ENThe teachers of the Department of Book Science teach in five different study programmes: a B.A. and M.A. programme in Library Science, an M.A. in Book Science, a B.A. in Archives Studies and professional studies for publishing. The B.A. in Archive Studies and professional studies in publishing and distribution started in the fall semester of 1999. During its nine years, the collective has prepared 15 lecture note publications, methodological instruction books, seminar class outlines and other study guides. They create good circumstances to expand the interdisciplinary studies and strengthen the position of library and documentation science. During the last decade, two themes have been continually in focus: “Lithuanian Book Science” and “The Lithuanian National Bibliography. Since the establishment of this department, there have been nine monograph and article collections published as separate books. Book science seminars have entrenched themselves in the academic life of the department, which is an important tool of research results, publishing theoretical insights and discussions. In all during the period of 1991-1999, 134 speeches were made at seminars and conferences, the authors of which total 82 scientists, doctoral students, staff of scientific libraries and museums and other specialists. The specialist staff of the Centre for Quality Assessment in Higher Education conducted an examination of the academic work of Vilnius University, and provided a favourable review about the Department of Book Science and named its academic activity as exemplary.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7695
Updated:
2018-12-20 22:51:24
Metrics:
Views: 34
Export: