Knygotyros dėstymas Lietuvos valstybės universitetuose ir Vaclovo Biržiškos vaidmuo

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Knygotyros dėstymas Lietuvos valstybės universitetuose ir Vaclovo Biržiškos vaidmuo
Alternative Title:
Teaching of Book Science and Vaclovas Biržiška
In the Journal:
Knygotyra. 2000, t. 36, p. 25-33
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Knygos / Books; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis aprėpia knygotyros disciplinų dėstymą nuo 1922 iki 1944 m. Kauno ir Vilniaus universitetų bibliologijos katedrose ir įvairiuose kursuose. Apžvelgiamas knygotyros, kaip mokslo, vystymas ir jos dėstymas Kauno ir Vilniaus universitetuose, svarbiausią vaidmenį priskiriant tų disciplinų pagrindiniam aptariamojo laikotarpio dėstytojui Vaclovui Biržiškai. Atkreipiamas dėmesys į Stasio Šalkauskio paskaitose nagrinėtus bibliografijos, taip pat skaitybos (lektologijos) teorijos ir metodikos aspektus. Straipsnio autorė pastebi, kad knygotyros dėstymas buvo susijęs ir su aukštuoju mokslu, ir su įvairių specialybių bei profesijų knygotyriniu, ypač bibliografiniu ar lektologiniu švietimu. Todėl straipsnyje taip pat nušviečiamas knygotyros mokymas ir propagavimas kursuose, surengtuose bibliotekininkams, žurnalistams, kitų specialybių žmonėms. Įžvelgiamos Prano Mašioto ir kitų pedagogų pastangos plėsti knygotyros ar su ja susijusių dalykų dėstymą. Autorės manymu, knygotyros ir jos dėstymo tradicijos bei patirtis (iki 1944 m.), sukaupta ir tų sričių veikaluose (V. Biržiškos, kitų autorių), yra tie pagrindai, kuriais remiantis plėtojama ir šiuolaikinė lietuvių knygotyra.Reikšminiai žodžiai: Knygos; Skaityba; Universitetai; Book; Reading; Book Science; Universities.

ENThe paper covers the teaching of book science subjects in 1922-1944 in departments of book science at Kaunas and Vilnius universities and various courses. The paper reviews the evolution and teaching of book science at Kaunas and Vilnius universities, with the key role ascribed to the main lecturer of the discussed topics over the period, Vaclovas Biržiška. Attention is paid to aspects of bibliography, as well as lectology theory and methods discussed during lectures of Stasys Šalkauskis. The author of the paper notes that the teaching of book science was related with university education and book science, bibliographical and lectological education of various vocations and professions. Therefore, the article also describes the propagation and teaching of book science in courses for librarians, journalists and persons of other professions. The author refers to the efforts of Pranas Mašiotas and other pedagogues to develop the teaching of book science and related subjects. In the author’s opinion, traditions and experience of book science and teaching until 1944 gathered in monographs by Biržiška and other authors are the basic sources facilitating development of modern Lithuanian book science.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7682
Updated:
2018-12-17 10:41:18
Metrics:
Views: 26    Downloads: 3
Export: