Senasis Vilniaus universitetas - knygotyros studijų ir mokslo pradininkas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senasis Vilniaus universitetas - knygotyros studijų ir mokslo pradininkas Lietuvoje
Alternative Title:
Begining of Book Science studies and research at Vilnius University
In the Journal:
Knygotyra. 2000, t. 36, p. 9-24
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Knygos / Books; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTXIX a. Vilniaus universitetas tapo viena iš pirmųjų aukštųjų mokyklų Europoje, susidomėjusių nauja moksline disciplina – bibliologija (knygotyra), iškėlusių jos dėstymo idėją ir ją įgyvendinusių. Knygotyros mokslas ir dėstymas universitete buvo glaudžiai tarpusavyje susiję procesai. Lyginant ir sintezuojant ligšiolinių lenkų ir lietuvių tyrėjų darbuose pateikiamus bibliografijos mokslo ir mokymo XIX a. Lietuvoje faktus, analizuojant Vilniaus universiteto archyvinius dokumentus bei tuomet sukurtus Joachimo Lelewelio ir Aleksandro Viktoro Bohatkiewicziaus knygotyros mokslo veikalus, straipsnyje atkuriama knygotyros mokslo ir studijų Lietuvoje XIX a. pirmaisiais trimis dešimtmečiais istorija. Jame kaip viename iš pirmųjų tokios problematikos sintezuojančių darbų atskleidžiama to meto knygos mokslo raida, išskiriami jos etapai. Pirmasis etapas siejamas su įvairiopa pedagogine bei praktine bibliotekine ir bibliografine Gotfrido Ernesto Groddecko veikla. Antrasis apima mokslo apie knygą dėstymo idėjos įgyvendinimo pradžią, kai Vilniaus universiteto žinioje buvusiame Kremeneco licėjuje šią discipliną pradėjo dėstyti Pawelas Jarkowskis. Trečiąjį etapą žymi novatoriški Vilniaus universiteto profesorių – D. E. Groddecko, Jano Sniadeckio, Joachimo Lelewelio teoriniai ieškojimai ir jų publikacijos. Ir ketvirtasis etapas yra apvainikuotas trumpa, bet vaisinga A. V. Bohatkiewicziaus veikla: Vilniaus universitete skaitytomis mokslo apie knygą paskaitomis bei jų publikacijomis spaudoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Knygos; Bibliotekininkai; Bibliotekos; Bibliografai; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Book; Librarian; Libraries; Bibliographer.

ENIn the 19th century, Vilnius University became one of the first higher education institutions of Europe to show interest in the new discipline called bibliology, or book science, brought rise to the idea of teaching it and, finally, implemented it. The science of books and its teaching were closely interrelated processes. Comparison and synthesis of the facts of bibliography and its teaching in Lithuania of the 19th century, witnessed in the works of Polish and Lithuanian researchers, analysis of the archive documents at Vilnius University and the works of book science, created by J. Lelewel and A. Bohatkiewicz, allow restoring the history of book science and studies in Lithuania during three decades of the 19th century. Like one of the first works with the synthesis of such problems, this article presents the development of book science of those times and marks out several periods. The first period was influenced by the multiform pedagogical and practical activity of G. E. Groddeck in terms of libraries and bibliography. The second period is illustrated by the beginning of realization of ideas of teaching book science at the Lyceum of Kremenec of Vilnius University under the supervision of Pawel Jarkowskij. The third period was marked by the innovatory theoretical reasearch and publications done by professors of Vilnius University Groddeck, J. Sniadeckij and Lelewel. The fourth period was topped off with the brief but fruitful activity of Aleksander Bohatkiewicz, his lectures at Vilnius University on the book science and publications thereof.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7680
Updated:
2018-12-17 10:41:18
Metrics:
Views: 32    Downloads: 4
Export: