Kultūros paveldo skaitmeninimo koordinavimas Europoje : Lietuvos perspektyva

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūros paveldo skaitmeninimo koordinavimas Europoje: Lietuvos perspektyva
Alternative Title:
Coordination of digitisation of cultural heritage in Europe: prospects of Lithuania
In the Journal:
Knygotyra. 2005, t. 45, p. 108-122
Keywords:
LT
ES; Europa; Kultūros paveldas; Skaitmeninimas; Skaitmeninimo koordinavimas.
EN
Coordination of digitalization; Cultural heritage; Cultural heritages; Digitisation; EU; Europe; Lithuania.
Summary / Abstract:

LTEuropos Sąjungos bendros kultūros paveldo informacinės erdvės kūrimo strateginiuose dokumentuose pripažįstama, kad kultūros paveldo erdvė yra vieša, joje esami ištekliai ir kultūros žinios turi būti prieinami be apribojimų, ir todėl logiškas žingsnis yra jų skaitmeninimas. Nors svarbiausiuose Lietuvos Respublikos dokumentuose ir aktuose apibrėžtas Lietuvos paveldo ilgalaikis išsaugojimas pasitelkiant informacines technologijas, tačiau iki 2005 m. ši problema nebuvo sprendžiama. Lietuvos įstojimas į ES paskatino Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją, atminties institucijas aktyviau prisidėti prie bendros Europos kultūros paveldo informacijos erdvės kūrimo iniciatyvų. 2005 metais sutelktomis įvairių žinybų pastangomis buvo parengta Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektas "Integralios virtualiosios bibliotekų informacijos sistemos sukūrimas" sudarė sąlygas pateikti Kultūros ministerijai siūlymus formuoti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo strategiją. Projekte numatytas atminties institucijų bibliotekų, muziejų ir archyvų bendradarbiavimo mechanizmas sukurtas remiantis virtualiąja sistema, kuri laiduoja vienodą atminties institucijų veiksmų planą ir turinį, bendrą standartizaciją, užtikrinančią kuriamos sistemos suderinamumą ES informacijos erdvėje, funkcinį sistemos universalumą, bendrą skaitmenintų išteklių išsaugojimo strategiją ir technologiją, elektroninių išteklių sklaidos strategiją.

ENThe review on the coordination of cultural heritage of the EU countries and the initiatives and programs of this activity - the National Representatives Group (NRG) and the results of MINERVA program, that to the large extent contributed to the policy formation on digitisation and access of the EU cultural heritage and resolution of practical issues, is presented in the article. The ailicle gives a more detailed introduction to the strategically important document titled The Chartel of Parma where The Lund Principles are further continued and the NRG mission, goals, objectives ami particular actions are described. The documents s. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18484
Updated:
2018-12-17 11:41:43
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: