Lietuvos 1940-2000 metų spaudos oficialieji statistikos šaltiniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos 1940-2000 metų spaudos oficialieji statistikos šaltiniai
Alternative Title:
Official sources of publishing statistics of Lithuania from 1940 to 2000
In the Journal:
Knygotyra. 2003, t. 40, p. 303-327
Keywords:
LT
Spauda / Press; Statistika / Statistics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – išsamiai aptarti Lietuvos spaudos, apimančios 1940–2000 m., statistinių duomenų oficialiuosius šaltinius pagal jų rengimo subjektus, stebėjimo objektą, teikiamų rodiklių sudėtį chronologiniu aspektu, tačiau jų nevertinti pagal sudarymo nuostatas ir nenagrinėti, kiek jie apskritai tenkina tarptautinius reikalavimus. Lyginimui su mūsų šalies panašios veiklos rezultatais straipsnyje teikiami apibendrinti spaudos statistikos duomenys, aptinkami kai kurių Europos valstybių oficialiuose šaltiniuose. Tai leidžia vertinti mūsų šalies leidiniuose skelbiamus rodiklius: ar jie sutampa su kitų šalių, ar skiriasi ir ar gali tikti adekvačiam gretinimui. Straipsnyje aptariami šalies spaudos statistikos skelbimo subjektų: Lietuvos knygų rūmų (LKR), Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centro (LNB BKC) ir Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (SDLRV), publikuojami duomenys LKR ir LBN BKC leidžiamame leidinyje „Lietuvos spaudos statistika“, kuris iki šalies valstybingumo atkūrimo vadinosi „Lietuvos TSR spaudos statistika“, SDLRV leidžiamame „Lietuvos statistikos metraštyje“, kuris anksčiau ėjo „Lietuvos TSR liaudies ūkio“ pavadinimu, ir kituose šių subjektų spaudos statistikos šaltiniuose. Atlikta skelbtų spaudos statistikos duomenų analizė rodo, jog statistika neišsami, neaprėpia visų informacijos laikmenų tipų ir rūšių, jas netolygiai ir nenuosekliai apibendrina, kai kurias apibūdina tik bendrai (tik pavadinimų skaičiumi), neteikia platesnių duomenų ne tik pagal specifinius, bet ir visoms informacijos laikmenoms būdingus požymius; iš neserialinių leidinių tik tradicinė knygų produkcija išsiskiria išsamiu statistiniu apibendrinimu.Reikšminiai žodžiai: Spaudos statistika; Knygų leidyba; "Lietuvos statistikos metraštis".

ENThe aim of the article is to discuss official sources of statistical data in Lithuanian press of the period of 1940-2000 by the subjects of preparation, object of observation and composition of indicators in the chronological aspect, without evaluation of the rules of their constitution and their compliance to international requirements. For comparison with results of similar activities in Lithuania, summarized statistical data is provided from official sources of some other European countries. This enables to evaluate the indexes published in Lithuania: their concurrence and differences from statistical sources of other countries and suitability for adequate comparison. The article discusses data provided by the country’s press statistics subjects – the Lithuanian Book Chamber (LKR), the Bibliographical and Book Research Centre of the Lithuanian National Library of Martynas Mažvydas (LNB BKC) and the Statistics Department under the Government of the Republic of Lithuania (SDLRV) in a publication “Lithuanian Press Statistics” published by LKR and LBN BKC, as well as the Statistical Yearbook of Lithuania published by the SDLRV. The analysis of press statistical data revealed that the data was sketchy, failing to cover all types and sorts of information and lacking detailed data by specific and general characteristics of information media. In non-serial publications, thorough statistical data is available about the traditional production of books only.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7610
Updated:
2018-12-17 11:09:17
Metrics:
Views: 20    Downloads: 5
Export: