Nusikaltimo anatomija : nebaigta XIX amžiaus byla apie knygų vagystę iš Vilniaus universiteto bibliotekos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nusikaltimo anatomija: nebaigta XIX amžiaus byla apie knygų vagystę iš Vilniaus universiteto bibliotekos
In the Journal:
Knygotyra. 2008, t. 51, p. 245-266
Keywords:
LT
Vagystės; bibliotekos; knygos; dokumentai; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University).
EN
Thefts; libraries; books; documents.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje supažindinama su knygų vagyste iš Vilniaus universiteto bibliotekos, įvykdyta 1823 m. Kultūros ir meno vertybių, knygų ir rankraščių vagystės yra svarbios ne tik nusikalstamumo, socialinės patologijos ar psichologijos, bet ir knygotyros, knygos ir bibliotekų bei skaitymo istorijos tyrimuose. Šiuo atveju aptariamas vagystės atvejis tampa kultūros detale ar net reiškiniu, rodančiu, kad Lietuvoje XIX a. pirmajame ketvirtyje formuojasi moderni visuomenė, kyla jos intelektiniai ir skaitymo poreikiai, kuriems tenkinti pasitelkiamos net nusikalstamo pasaulio struktūros. Straipsnyje publikuojama universiteto adjunkto ir bibliotekos prefekto padėjėjo Kazimiero Kontrimo "Pažyma apie šiais 1823 metais kovo 15 dieną pradėtą knygų vagystės iš universiteto bibliotekos tyrimą" (originalo (lenkų) kalba) ir pateikiamas jos vertimas į lietuvių kalbą. Pažymoje, skirtoje bibliotekos ir universiteto vadovybei, atskleistos knygų vagystės aplinkybės, nurodyti jos organizatoriai ir vykdytojai, pateikti siūlymai, kaip iš kaltininkų išieškoti patirtus nuostolius. Pažymos pabaigoje pateikti K. Kontrimo sudaryti du knygų sąrašai ir nurodytos apytikslės knygų kainos. Į A sąrašą įtrauktos knygos, pavogtos iš universiteto bibliotekos ir atgautos iš Ignaco Zdzitowieckio, nurodant grąžinimo datą. B sąrašą sudaro knygos, dėl kurių dingimo iš universiteto bibliotekos yra įtariamas Ignacas Zdzitowieckis. Publikuojamoji pažyma yra svarbi kaip kontekstinės informacijos apie XIX a. pirmojo ketvirčio Vilniaus sociotopografiją, universiteto akademinę bendruomenę ir knygos kultūrą šaltinis. Ji saugoma Lietuvos valstybės istorijos archyve.

ENThe article provides the information about a book theft from Vilnius University Library in 1823. Thefts of cultural and artistic values perform an important role not only in criminal, social pathology, or psychology research; but also in bibliographic ones; and those of the history of books, libraries, and reading. The theft described in the article became a part of national culture showing that the first quarter of the 19th century in Lithuania was marked by formation of modern society with greater intellectual and reading needs that were aimed to be satisfied even with a help of criminal structures. The article presents the “Note on the Research of a Book Theft from University Library Started in March 15, 1823” by University Adjunct and Library Prefect Kazimieras Kontrinas in original language (Polish) and its translation into Lithuanian. The note, addressed to the management of the library and the university, discloses the circumstances of the theft, identifies its organisers and performers, and delivers recommendations how to levy losses from guilty persons. At the end of the note, K. Kontrimas delivers two listings of books with approximate prices. Listing A involves books stolen from university library and returned by Ignac Zdzitowiecki with the date of return identified, and Listing B involves books suspected to be stolen by Ignac Zdzitowiecki. This note is an important source of context information about sociotopography, academic society of the university, and the book culture. It is stored in the Lithuanian State Historical Archive.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13364
Updated:
2018-12-17 12:11:21
Metrics:
Views: 8    Downloads: 3
Export: