Pedagoginio bendradarbiavimo sistemos plėtotė pradinėje mokykloje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagoginio bendradarbiavimo sistemos plėtotė pradinėje mokykloje: disertacija
Alternative Title:
Development of pedagogical cooperation system in elementary school
Publication Data:
Klaipėda, 2000.
Pages:
183 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Klaipėdos universitetas, 2000. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTPedagoginis bendradarbiavimas, kaip sistema, turi tam tikrus sąlyginai išbaigtus funkcionavimo ciklus, kurie reiškiasi atskirose švietimo grandyse, kaip posistemėse. Viena iš tokių posistemių yra pradinė mokykla. Pradinių klasių mokiniai vis dar mokosi bendradarbiauti su mokytojais, juos šiame procese nuolat palaiko tėvai, kurių dalyvavimas įtakoja naujas pedagoginio bendradarbiavimo sistemos plėtotės kryptis, įgalina pereiti į sąveikos sferas su vaiku ne tik mokykloje, bet ir šeimoje. Viena iš pedagoginio bendradarbiavimo sistemos sėkmingos plėtotės sąlygų nūdienos pradinėje mokykloje yra sisteminiai tyrimai. Todėl disertacinio tyrimo tikslas – ištirti pedagoginį bendradarbiavimą kaip sistemą šiuolaikinėje pradinėje mokykloje, atskleisti ir numatyti jos plėtojimosi galimybes per trijų ugdymo dalyvių (mokytojų, mokinių, tėvų) sąveikos tobulinimą kiekvienoje klasėje. Atlikta pedagoginio bendradarbiavimo plėtotės sisteminė analizė ir jos interpretacijos yra reikšmingos mokytojams, nes padeda jiems: geriau susivokti nūdienos pradinių mokyklų pokyčių sistemoje; sėkmingiau pasirinkti bendradarbiaujančios sąveikos (mokytojai – mokiniai – tėvai) kryptį, turinį, formą, būdus bei numatyti sąlygas vaikų ugdymui pamokose, nepamokinėje veikloje, šeimose. Sudaryta pedagoginio bendradarbiavimo sistemos tyrimo metodika iliustruoja mokytojams, kaip galima įvertinti vykstančius pokyčius juose patiems dalyvaujant. Nustatytos ugdymo dalyvių grupių charakteristikos, kurios gali būti orientyrais sisteminei pedagoginio bendradarbiavimo plėtotei pradinėje mokykloje.

ENPedagogical cooperation as a system has certain full cycles of functioning, which occur in separate links of education as subsystems. Elementary school is one of the subsystems. Elementary school students are still in the process of learning cooperation with teachers and are supported by their parents whose involvement influences new directions of development of the pedagogical cooperation system and empower to interact with the pupil in school and in family life. System research is one of the conditions for successful development of the pedagogical cooperation system in today’s elementary school. The aim of the distance research is to explore pedagogical cooperation as a system in today’s elementary school, reveal and project development possibilities through improvement of interaction of three participants of education (teachers, students, parents) in every class. System analysis of development of pedagogical cooperation and interpretations are important to teachers as a tool to facilitate better comprehension of changes in today’s elementary schools, successful choice of the direction, content, form and ways for the cooperative interaction (teachers, students, parents) and provide conditions for children’s education during lessons, in after-school activities and in families. The methods developed to examine the pedagogical cooperation system provide an illustration to teachers on evaluation of changes occurring with their participation.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10248
Updated:
2022-02-07 20:09:18
Metrics:
Views: 38
Export: