Bendrojo ugdymo mokyklos ir aukštosios mokyklos bendradarbiavimo galimybės padedant mokiniams planuoti karjerą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrojo ugdymo mokyklos ir aukštosios mokyklos bendradarbiavimo galimybės padedant mokiniams planuoti karjerą
Alternative Title:
Collaboration between general education school and higher education school in helping students to plan a career
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2012, Nr. 23, p. 76-87
Keywords:
LT
Karjeros planavimas; Ugdymas karjerai; Bendradarbiavimas; Socialiniai dalininkai; Bendrojo ugdymo mokykla.
EN
Career planning; Career education; Cooperation; Stakeholders; Secondary school; Higher school.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliamas tikslas – atskleisti bendrojo ugdymo ir aukštosios mokyklos (universitetinės) bendradarbiavimo galimybes, padedant mokiniams planuoti karjerą. Aptariama mokinių karjeros planavimo esmė, pagrindinės karjeros planavimo problemos, bendrojo ugdymo ir aukštosios mokyklos bendradarbiavimo galimybės. Tyrimo metu bandoma atsakyti į klausimą – kaip aukštosios ir bendrojo ugdymo mokyklos bendradarbiavimas padeda mokiniams planuoti karjerą? Išryškinamas bendrojo ugdymo mokykloje dirbančių specialistų požiūris aptariamu klausimu. Tyrimo metodas – pusiau struktūruotas grupinis interviu. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad mokykloje organizuojamas ugdymas karjerai turi spragų. Akcentuojamas įvairių renginių, skirtų informuoti studentus apie pasirinkimo galimybes, organizavimo tobulinimo, darbo su mokinių tėvais, poreikis. [Iš leidinio]

ENGeneral education school plays a coordinator’s role in a process of educating for a career, and relations with social partners and stakeholders largely depend on a general education school. One of the most important social stakeholders in the sphere of educating for a career is a higher education school, which is subsequently entered by a certain part of general education school graduates. The aim of the article is to discover the collaboration opportunities between general education school and higher education school in helping students to plan a career. The objectives of the article are the following: 1. To discover notional potential of collaboration between general education school and higher education school in helping students to plan a career. 2. To point out the collaboration opportunities between general education school and higher education school in helping students to plan a career (from general education school specialists’ point of view). For this article, the data have been collected by methods of scientific literary analysis (pursuing to disclose notional aspects of collaboration opportunities between general education school and higher education school) and group interviewing (pursuing to disclose practical aspects of the above mentioned collaboration opportunities). The essence of student career planning, the main problems regarding the career planning, collaboration opportunities between general education school and higher education school have been discussed. During the research, it has been attempted to answer the following. [autoriaus tekstas]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50168
Updated:
2018-12-17 13:30:10
Metrics:
Views: 25    Downloads: 13
Export: