К вопросу о диалектной общности русского говора старообрядцев в Польше и русских говоров Прибалтики

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
К вопросу о диалектной общности русского говора старообрядцев в Польше и русских говоров Прибалтики
Alternative Title:
  • Some remarks on the linguistic community of the Russian Old Believers’ dialect in Poland and in the Baltic area
  • Dėl Baltijos šalių rusų tarmių ir Lenkijos sentikių šnektos bendrumo
In the Journal:
Slavistica Vilnensis . 2017, 62, p. 151-172
Keywords:
LT
Baltijos arealo sentikiai; Dialektų sandauga; Lenkijos sentikiai; Rusų kalbos dialektai; Rusų kalbos tarmės; Sentikiai Lenkijoje ir Baltijos šalyse; Skoliniai; Tarminė bendruomenė; Žodynas
EN
Dialectal community; Loan words; Old Believers in Poland; Old Believers in Poland and the Baltic area; Old Believers in the Baltic area; Russian dialects; Vocabulary
Summary / Abstract:

LT2001 m. įžymus slavų ir baltų kalbų žinovas prof. Valerijus Čekmonas (1936–2004) iškėlė rusų sentikių regiono egzistavimo Baltijos šalyse hipotezę. Ši prielaida buvo pakartota ir jo bendrame su Nadežda Morozova straipsnyje 2007 m. Šiai profesoriaus hipotezei papildomų įrodymų suteikia ir daug metų labiausiai į Vakarus nutolusio sentikių dialekto Lenkijoje atliekami mokslininkų iš Mikalojaus Koperniko universiteto tyrimai. Šiame straipsnyje nagrinėjami lenkišką kilmę turintys arba su lenkiškais žodžiais sutampantys leksiniai vienetai. Dalinė medžiagos analizė (apie 15 proc. visų ataskaitų) leidžia teigti, kad analogiškos leksemos būdingos rusų tarmėms Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Kai kurios iš jų yra paplitusios tik Baltijos regione, tačiau dauguma iš jų aptinkama ir rusų dialektuose kaimyniniuose regionuose, tokiuose kaip antai Pskovo, Novgorodo, Smolensko, Briansko, taip pat įvairiose Sibiro tarmėse ir, o tai labai svarbu, baltarusių kalboje. Leksiniai duomenys gali būti svarus argumentas, patvirtinantis V. Čekmono hipotezę. Tyrimų tąsa turėtų atnešti ir naujų įrodymų. [Iš leidinio]

ENIn 2001, Valery N. Chekmonas (1936–2004), an excellent expert on Slavic and Baltic languages, advanced a hypothesis that Old Believers’ Russian dialects in the Baltic area form a rural dialectal community, partly due to their origin. This view was repeated in his paper that was prepared together with Nadezhda Morozova and published in 2007. The Old Believers’ dialect in Poland, investigated by scholars from Nicholas Copernicus University in Toruń (Poland) for several years, appears to be the most western point of the dialects at issue and seems to give additional arguments to Chekmonas’s view. This paper examines the lexical items that may be of Polish origin or are consonant with Polish words. A partial investigation of the collected material (about 15% of all records) allows us to affirm that many of them are present in Russian dialects in Lithuania, Latvia and Estonia. Some of them are restricted to the Baltic area, but most of them can be found in the Russian dialects close to that area (Pskov, Novgorod, Smolensk, Briansk), others in the different Siberian dialect and, what is very significant, in the Belarusian as well. Thus, the investigation supports Valery N. Chekmonas’s hypothesis. Further researches should provide new arguments. [From the publication]

ISSN:
2351-6895
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81746
Updated:
2020-04-18 07:38:10
Metrics:
Views: 13
Export: