Книга в культуре балтийских староверов

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Книга в культуре балтийских староверов
Keywords:
LT
Archeografija; Baltijos šalių sentikių kultūra; Bibliotekos; Lietuvos sentikių knygos kultūros paveldas; Lietuvos sentikių kultūra; Lietuvos sentikių rankraščių paveldas; Muziejai; Rankraštinės knygos; Sentikiai
EN
Archeography; Book cultural Old Believers in Lithuania; Cultural Old Believers in Lithuania; Cultural Old Believers in the Baltic States; Manuscript books; Manuscript heritage Old Believers in Lithuania; Museums; Old bievers; Russian orthodox
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašyta archeografinės veiklos patirtis tyrinėjant ir rengiant publikavimui sentikių knygas. Darbe vadovaujamasi išplėstine sentikių knygos samprata, įtraukiančia polemines, religines-dogmatines, istorines ir kitas knygas parašytas ginant senąjį tikėjimą ir/arba demaskuojant Nikono reformą, pačių sentikių parašytas ar perrašytas knygas ar tekstus, taip pat visas sentikių aplinkos knygas, sukurtas prieš Rusijos stačiatikių bažnyčios skilimą. Knygos sentikių kultūroje užima itin svarbią vietą. Sentikių rankraščiai, gausiai išpuošti ornamentais. Unikalus sentikių istoriografijos paminklas yra "Degučių metraštis". Labai įdomūs ir spausdinti leidiniai. Darbe siekiama apžvelgti žinomus sentikių knygos rinkinius Lietuvoje (duomenys surinkti 1974-1988 metais Baltarusijos mokslų akademijos mokslininkų 6 ekspedicijų į Lietuvą metu), Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje ir pagal galimybes nubrėžti tolesnių tyrimų perspektyvą. Paskelbti nauji duomenys apie Vilniaus bibliotekose ir muziejuose saugomo sentikių kultūros paveldo kilmę, sudėtį ir dabartinę būklę.

ENThe article describes the experience of archaeographic activities related to research and preparation of books on Old Believers for publication. The work is based on an expanded concept of books on Old Believers, that includes polemic, religious-dogmatic, historical and other books written to protect the old belief and/or disclose Nikon’s reform, books or texts written or rewritten by the Old Believers themselves, as well as all books from the environment of Old Believers, created before the separation from the Russian Orthodox Church. Books assume a particularly important place in the culture of Old Believers. Their manuscripts are richly decorated with ornaments. “Degučių metraštis” is a unique historiographical monument of Old Believers. The work aims at reviewing famous book collections of Old Believers in Lithuania (data was collected in 1974 – 1988 during 6 expeditions of scientists from Belarus Academy of Science to Lithuania), Latvia, Estonia and Poland, and if possible to describe prospects for further research. New data on the origins, composition and present condition of the cultural heritage of Old Believers preserved in Vilnius libraries and museums are published.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26423
Updated:
2020-01-29 16:02:09
Metrics:
Views: 12
Export: