Savaiminio mokymo(si) namų aplinkoje sąlygų prasmingumas vaikams

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savaiminio mokymo(si) namų aplinkoje sąlygų prasmingumas vaikams
Alternative Title:
Significance of home informal independent learning/teaching conditions for children
In the Journal:
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje vaikų savaiminis mokymas(is) suprantamas kaip naujas, unikalus socialinis-kultūrinis reiškinys/fenomenas, kuris gali būti tiriamas per subjektyvia patirtį. Vaikų savaiminio mokymo(si) namų aplinkoje kaip laisvoje sąlygų prasmingumas reprezentuojamas per vaikų patirties koncepcijas. Vaikai namų aplinkoje turi palankias sąlygas savaiminiam mokymui(si), nes gali laisvai pasirinkti mokymo(si) priemones, aplinkas, šaltinius, būdus ir kt. Kokybinio tyrimo pagrindu atskleidžiamas savaiminio mokymo(si) namų aplinkoje sąlygų prasmingumas vaikams, kurį galima konceptualizuoti taip: vasara ir atostogos yra palanki aplinka savaiminiam mokymui(si) jų įvairovėje. Vasara suteikia galimybę pakeisti įprastą kasdienybės aplinką, vasara, atostogos atitinka vaiko lūkesčius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: "Slaptasis" diskursas; Diskurso metodologija; Hermeneutika; Kokybinė turinio analizė; Kokybinė turinio content analizė; Slaptasis diskursas; Vaikų savaiminis mokymas(is); Vaikų savaiminis mokymasis); "secret" discourse; A qualitative content analysis; Children's informal independent learning/teaching; Children's learning); Discourse methodology; Hermeneutics; Qualitative content analysis; Secret discourse.

ENIn the article informal independent learning / teaching of the children is presented as a new, unique social-cultural phenomenon, which can be researched through subjective experience. Significance of home informal independent learning / teaching conditions of children as unbounded ones, is represented through conceptions of children's experience. Children have openings for informal independent learning / teaching, being able to choose learning / teaching implements, settings, hands, manners and ct cetera. In the base of the qualitative research, significance of home informal independent learning / teaching conditions for the children is explained. It can be conceptualised like: summer and holiday arc sympathetic environments for informal independent learning / teaching in their multiplicity, and it can be given as an opportunity to change frequent everyday setting and as the fulfilment of summer and holiday expectations of children. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38635
Updated:
2016-09-21 19:44:55
Metrics:
Views: 64
Export: