Vaikų kompiuterinės kultūros žaidybinis diskursas socialinės realybės konstravimo kontekste : empirinio tyrimo metodologija ir rezultatai = Play discourse of children's computer culture in the context of construction of social reality: methods and results of empirical research

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų kompiuterinės kultūros žaidybinis diskursas socialinės realybės konstravimo kontekste: empirinio tyrimo metodologija ir rezultatai = Play discourse of children's computer culture in the context of construction of social reality: methods and results of empirical research
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2008, Nr. 11, p. 86-101
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kompiuterinė kultūra; Konstravimas; Socialinė realybė; Vaikai; Žaidybinis diskursas; Children; Computer culture; Construction; Play discourse; Social reality.
Keywords:
LT
Kompiuterinė kultūra; Konstravimas; Socialinė realybė; Vaikai / Children; Žaidybinis diskursas.
EN
Computer culture; Construction; Play discourse; Social reality.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas vaikų kompiuterinės kultūros žaidybinis diskursas, vykstantis patirtinio žinojimo kontekste. Tyrimas grindžiamas fenomenologija, postmodernizmo diskursu, kokybinio tyrimo metodologija bei socialinės tikrovės konstravimo teorija. Kokybinio tyrimo paradigma padėjo pažinti vaikų konstruojamą socialinę realybę bei laidavo vaikų kompiuterinės kultūros reiškinio supratimą ir leido atskleisti jo raišką, identifikuoti vaiko patirtį reikšmių kontekste, reprezentuojančiame vaikų kompiuterinės kultūros fenomeną. Tyrimas atskleidė, kad vaikų kompiuterinės kultūros žaidybinis diskursas gali būti empiriškai ištirtas taikant socialinės tikrovės konstravimo teoriją – ji leidžia interpretuoti vaikų žinojimo procesus per objektyviąją ir subjektyviąją paradigmas, atskleidžiant, kaip vaikai rekonstruoja socialiniame pasaulyje objektyviai egzistuojančias žinias ir kuria subjektyviai jiems priimtiną socialinę kompiuterinės kultūros realybę. Nustatyta, kad žaidybinis diskursas, kaip itin ryškus vaikų kompiuterinės kultūros kontekstas, išskiria šią kultūrą iš bendrosios visuomenės kompiuterinės kultūros. Žaidybinį kontekstą vaikai konstruoja kaip socialinės realybės pasaulį, kuriame pagrindinis vaidmuo priklauso jiems patiems, kaip scenarijaus autoriams ir herojams. Tokiu būdu žaidime jie subjektyvina socialinį pasaulį ir suteikia jam pageidaujamų prasmių. Žaidybinį laisvalaikio kontekstą vaikai konstruoja atsižvelgdami į patirtį, tenkindami tuos poreikius, kurie suaugusiųjų suvokiami kaip edukacine prasme vaikams nesvarbūs.

ENThe article analyses play discourse of children's computer culture appearing in the context of empirical knowledge. It is revealed how one of the modern methodological accesses - theory of construction of social reality - is applied to empirical research of this discourse (Berger, Luckman, 1999). Context of play discourse and its social-educational senses emphasizing real value of children's computer culture, its importance in the creation of general culture are indicated. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20701
Updated:
2018-12-17 12:21:13
Metrics:
Views: 18    Downloads: 5
Export: