Mokymosi visą gyvenimą idėjos sisteminio įgyvendinimo Lietuvos suaugusiųjų švietime metodologinės prielaidos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymosi visą gyvenimą idėjos sisteminio įgyvendinimo Lietuvos suaugusiųjų švietime metodologinės prielaidos: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2007.
Pages:
203 p
Notes:
Disertacija rengta 2003-2007 metais Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Methodological premises for the systemic implementation of the lifelong learning idea in Lithuania's adult education Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007 41 p. : iliustr
Summary / Abstract:

LT2000 m. Mokymosi visą gyvenimą idėją įteisinus politiniame lygmenyje, ši idėja tapo daugelio šalių švietimo sistemų reformavimo pagrindu. Tačiau įvertinus suaugusiųjų švietimo teoretikų požiūrį į suaugusiųjų švietimo situaciją, ES strateginius dokumentus ir Lietuvoje atliktų tyrimų rezultatus, išryškėjo, kad nors Mokymosi visą gyvenimą idėja ES šalių ir Lietuvos suaugusiųjų švietime išlieka aktualia, jos įgyvendinimas vertinamas kaip problemiškas. Šiame kontekste mokslinio darbo problema formuluojama kaip vadybos sprendimais neaprūpinto atotrūkio tarp mokymosi visą gyvenimą idėjos ir jos įgyvendinimo Lietuvos suaugusiųjų švietimo realybėje mažinimas. Įvardytos problemos sprendimui pasirinkta sistemos vystymosi proceso samprata, kuri buvo panaudota metodologinių prielaidų mokymosi visą gyvenimą idėjos sisteminio įgyvendinimo suaugusiųjų švietime apibrėžimui ir mokslinio tyrimo įgyvendinimo schemos sukonstravimui. Nuosekliai atlikus veiklas, numatytas mokslinio tyrimo įgyvendinimo schemoje, gautieji rezultatai parodė, kad Mokymosi visą gyvenimą idėjos įgyvendinimo Lietuvos suaugusiųjų švietime perspektyva gali būti kuriama sudarant sistemines prielaidas suaugusiųjų švietimo kaitai, t.y. projektuojant šios sistemos vystymo(si) procesą. Mokslinio tyrimo įgyvendinimo eigoje taip pat buvo gauti šie rezultatai: sukurti mokymosi visą gyvenimą sampratos, suaugusiųjų švietėjo veiklų sistemos ir suaugusiųjų švietėjo funkcijų modeliai bei suaugusiųjų švietėjo funkcinis aprašas. Jų pagrindu sukurtos priemonės, kurių pagalba apibrėžtos galimos pokyčių suaugusiųjų švietimo politiniame lygmenyje tendencijos ir numatytos pokyčių įgyvendinimo Lietuvos suaugusiųjų švietime perspektyvos.

ENThe idea of Lifelong learning was legalised for the countries of the European Union at the policy-making level when the Memorandum was published in 2000. Upon assessment of the views of adult education theoreticians on the situation of adult education, EU strategic documents and the results of research performed in Lithuania, it became clear that, although the idea of Lifelong learning remains relevant for adult education in EU countries, including Lithuania, its implementation is considered problematic. In this context, the problem formulated for this scholarly work is to decrease the gap, unfulfilled by management decisions, between the Lifelong learning idea and its realistic implementation in Lithuania’s adult education. Therefore, to accomplish the goals of this work, the schematic of the system’s developmental process was chosen. And it was employed for describing methodological premises to implement Lifelong learning idea in adult education and for constructing the schematic for implementing scholarly research. Upon the sequential performance of the tasks established in the schematic for implementing scholarly research, the results gained thereby indicated that the perspective for implementing the Lifelong learning idea in the adult education of Lithuania can be projected by composing systematic premises for change in adult education. In other words, it can be accomplished by projecting the developmental process of this system. While implementing scholarly research there were constructed three models - of Lifelong learning concept, of the system of adult educator activities, of adult educator functions, and a functional schedule of adult educator.On the basis of those constructs have been devised two means that assisted in defining possible tendencies for change at the policy-making level of adult education and foreseeing the course of preparedness for implementing such changes in Lithuania.

ISBN:
9789955122647
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21229
Updated:
2022-02-07 20:09:04
Metrics:
Views: 23
Export: