Viešojo ir privataus sektorių partnerystė bei kultūros valdymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė bei kultūros valdymas
Alternative Title:
Public-private partnership in the context of cultural governance
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2010, Nr. 32, p. 61-73
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Partnerystė; Kultūros valdymas; Modernizavimas; Naujoji viešoji vadyba; Partnership; Culture governance; Modernization; New public management.
Keywords:
LT
Kultūros valdymas; Modernizavimas; Naujoji viešoji vadyba; Partnerystė.
EN
Culture governance; Modernization; Partnership; public management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama šiuolaikinio kultūros valdymo problematika taikant viešosios ir privačios partnerystės principus. Siekiama nustatyti su viešosios ir privačios partnerystės principų taikymu susijusias kultūros valdymo modernizavimo galimybių perspektyvas, apibūdinti partnerystės teorinius aspektus bei naujosios viešosios vadybos suponuotus iššūkius kultūriniam kontekstui. Straipsnyje nagrinėjami esminiai kultūros administraciniai pertvarkymai, paremti naujosios viešosios vadybos teorija, skiriamos ir plačiau aptariamos pagrindinės valdymo modernizavimo kryptys. Kultūros valdymo transformacijos analizuojamos pripažįstant sociokultūrinio lygmens svarbą. Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas atskleidžiamas XXI a. atsižvelgiant į globalų kultūrų sankirtos kontekstą, todėl šio reiškinio sisteminės analizės tampa ypač reikšmingos siekiant užtikrinti modernios visuomenės plėtros darną. [Iš leidinio]

ENAs rates of economic growth change rapidly, and changes of the whole of social needs as well as technological development in various countries have to be taken into consideration, in the twenty-first century, it is extremely important to pay adequate attention to cultural governance. The author of the present article analyses the application of public-private partnership principles in the context of contemporary cultural governance. The main (and multiple) problem of the article is the efficiency of cultural implementation and the effectiveness of cultural governance. The purpose of the article is to explore the modernization of cultural governance by analyzing the theoretical aspects of partnership and exploring the challenges posed by modern public management. The development of the implementation of cultural policies in different countries is associated with the adoption of more efficient methods, promotion of international cooperation, formulation of long-term and detailed strategies of cultural policies and implementation of their provisions in practice. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26163
Updated:
2018-12-17 12:43:31
Metrics:
Views: 23    Downloads: 11
Export: