Lietuvos imigracinė subpopuliacija: užsienyje gimusios kartos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos imigracinė subpopuliacija: užsienyje gimusios kartos
Alternative Title:
Subpopulation of immigrants in Lithuania: foreign-born generations
In the Journal:
Lietuvos statistikos darbai [Lithuanian journal of statistics]. 2019, 58, p. 4-15
Keywords:
LT
Etninė sudėtis; Gimusieji ne Lietuvoje; Gimusiųjų ne Lietuvoje karta; Imigracija.
EN
Ethnicity; Foreign-born population; Immigration; Immigration, ethnicity; Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama ne Lietuvoje gimusiųjų subpopuliacija, jų amžiaus ir etninė sudėtis, atvykimo į Lietuvą periodai. Analizuojant remiamasi 2011 m. Lietuvos gyventojų ir būstų surašymo duomenimis. Analizės rezultatai rodo, kad Lietuvos kitur gimusiųjų subpopuliacija yra labai nevienalytė ir joje išsiskiria trys didesnės grupės, susiformavusios skirtingu laiku, suformuotos skirtingų imigracijos veiksnių ir srautų, jos yra skirtingos pagal amžių ir etninę sudėtį. Didžioji dalis kitur gimusiųjų subpopuliacijos yra susiformavusi sovietmečiu – tai atvykusieji iš buvusios SSRS. Tarp jų – dauguma rusai taip pat didelė dalis – lietuviai, atvykę nuo XX a. šeštojo dešimtmečio vidurio (dauguma – tremtinių vaikai). Jauniausios, besiformuojančios kitur gimusiųjų kartos kilmė – Vakarų Europos šalys. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the foreign-born population of Lithuania, its age and ethnic composition, and periods of arrival to Lithuania. The analysis is based on the 2011 Lithuanian Population Census data. The results of the analysis show that the foreign-born population of Lithuania is very heterogeneous and has three major groups formed at different times, by different immigration factors and flows, they are different by age and ethnic composition. Most of foreign-born population of Lithuania is formed during the Soviet era - those who arrived from the former USSR. Among them the majority are of Russians, but a quite large part - Lithuanians who arrived since the mid-sixties of 20th century (children of deportees). The youngest generation of the emerging foreign-born generation is from Western European countries. [From the publication]

DOI:
10.15388/LJS.2019.16665
ISSN:
1392-642X; 2029-7262
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85424
Updated:
2021-04-16 20:23:05
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: