Stalinizmas ir etnokultūros institucionalizavimas. Pirmoji dainų šventė sovietinėje Lietuvoje 1946 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stalinizmas ir etnokultūros institucionalizavimas. Pirmoji dainų šventė sovietinėje Lietuvoje 1946 m
Alternative Title:
Stalinism and the institutionalization of ethnoculture. The first song festival in Soviet Lithuania in 1946
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2019, 2019/1, p. 127-144
Keywords:
LT
Etnokultūra; Stalinizmas; Dainų šventė; Liaudiška kultūra; LKP(b) CK; VKP(b) CK Lietuvos biuras.
EN
Ethnoculture; Stalinism; Song Festival; Folk culture; Central Committee of the Lithuanian Communist Party (Bolsheviks); Lithuanian Bureau of the Central Committee o f the Soviet Union Communist Party (Bolsheviks).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atsakoma į du svarbesnius klausimus: pirma, kodėl sovietinės Lietuvos valdžia 1945 m. nutarė atkurti dainų švenčių tradiciją, ir ją organizuoti 1946 m.; antra, kaip valdžiai pavyko savo sumanymą įgyvendinti. Aptariant pirmosios sovietinės Dainų šventės istoriją, pasirengimo jai aplinkybes, remiamasi istoriografijoje mažai arba praktiškai visiškai nežinomais dokumentais, saugomais Lietuvos bei Rusijos Federacijos archyvuose. [Iš leidinio]

ENThe article attempts to answer two important questions: why in 1945 the Soviet government o f Lithuania decided to re-establish the tradition o f song festivals and organize the first such festival in 1946; and to what extent the implementation o f the said idea was successful. Analysis o f the history o f the first Soviet song festival and circumstances surrounding the preparation for the event is based on the little known or practically unknown docum ents kept in the archives of Lithuania and the Russian Federation. [From the publication]

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88942
Updated:
2020-10-30 17:46:46
Metrics:
Views: 46
Export: