Vaikų mokyklinio nerimo aktualijos ir mokytojų rengimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų mokyklinio nerimo aktualijos ir mokytojų rengimas
Alternative Title:
School anxiety problems and teachers training
Vėliau paskelbta anglų kalba leidinyje: Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft. 2002, Bd. 6
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pradinis ugdymas / Primary education; Psichikos sveikata / Mental health; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTPadidėjęs vaikų mokyklinis nerimas yra viena iš aktualiausių šiandieninės mokyklos problemų. Tyrimai rodo, kad mokyklinis nerimas pasireiškia vis dažiau, jis turi įtakos vaiko požiūriui į mokymąsi, asmenybės vystymuisi. Jaunesnysis mokyklinis amžius yra intensyvus vaiko asmenybės formavimosi amžiaus tarpsnis, pradinėje mokykloje dažnai suformuojamas nepasitikėjimo mokykla pagrindas, todėl svarbu laiku pastebėti padidintą vaikų nerimą. Straipsnyje pateikiamas tyrimas, kuriame siekta nustatyti pradinių klasių moksleivių mokyklinio nerimo pokyčius, palyginti mergaičių ir berniukų mokyklinio nerimo ypatumus. Tyrime dalyvavo 123 Vilniaus bendrojo lavinimo mokyklų 2-4 klasių mokiniai (61 berniukas ir 62 mergaitės), 9-11 m. amžiaus. Naudota modifikuota „Vaikų nerimastingumo dėl kontrolinių darbų skalė“. Gautų rezultatų analizė atskleidė, kad jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų, pereinančių į aukštesnes klases, bendras nerimo lygis didėja: mažėja skaičius vaikų, turinčių žemą nerimo lygį, o ketvirtoje klasėje atsiranda vaikų, turinčių aukščiausią nerimo lygį. Mokiniai labiausiai nerimauja dėl kontrolinių darbų. Mokyklinio nerimo didėjimas labiau reiškiasi somatinių požymių ryškėjimu, o ne mokinio savęs vertinimo pokyčiais. Mergaitės visose pradinėse klasėse turi aukštesnį bendrą nerimo lygį nei berniukai, jos labiau nerimauja dėl kontrolinių darbų, o somatiniai nerimastingumo požymiai gerokai ryškesni nei berniukų. Remiantis tyrimo duomenimis, pateikiamos rekomendacijos mokytojams, kaip padėti mokiniams mažinant mokyklinį nerimą.Reikšminiai žodžiai: Mokyklinis nerimas; Mokyklinis nerimas, mokytojų rengimas, mokiniai; Mokytojų rengimas; Pradinė mokykla; Vaikai; Children; Primary school; School anxiety; School anxiety, teacher training, students; Teachers training.

ENThe test anxiety has been conducted with the help of Sarason S.B. "The test anxiety Scale for children" modified by S. Feld and J. Liuis. 123 schoolchildren (61 boys and 62 girls) from the second, third and fourth forms have participated in this research. It has been determined that a general Level of anxiety is increasing in the children of younger age when they pass to the next form. This tendency manifests itself in a decreasing number of children having a low Level of anxiety, and in the forth form children having the highest level of anxiety appear. A number of children having middle and high levels of anxiety increases. The test anxiety is increasing rapidly, and it is in the first place among school anxiety factors. The school worry is in the second place. The growth of school anxiety reveals itself more in somatic features of anxiety but not in the change of the child's self-estimation. Gender differences were found in a general level of anxiety and also in separate factors of anxiety. Girls have a higher genera Level of anxiety than boys in ail primary school forms do. They also have a higher test anxiety Level. The somatic features of anxiety of the girls are much brighter than boys are. The results of the research should be used for teachers training. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19000
Updated:
2016-07-09 15:26:15
Metrics:
Views: 33
Export: