Skirtingo pažangumo jaunesniųjų moksleivių požiūrio į mokymąsi mokykloje ypatumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skirtingo pažangumo jaunesniųjų moksleivių požiūrio į mokymąsi mokykloje ypatumai
Alternative Title:
Attitude to learning in school among primary school children with different level of academic achievement
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Jaunesni moksleiviai; Mokymosi pasiekimai; Požiūris į mokymąsi; Pradinių klasių mokinys; Skirtingo pažangumo mokinys; Academic achievement; Attitude to learning; Child of different level of academic achievment; Primary school child; Primary school children.
Keywords:
LT
Jaunesni moksleiviai; Požiūris į mokymąsi; Skirtingo pažangumo mokinys; Pradinis ugdymas / Primary education; Vaikai / Children.
EN
Academic achievement; Attitude to learning.
Summary / Abstract:

LTMokymosi mokykloje sėkmingumas priklauso nuo įvairių veiksnių, iš kurių vienas yra vaiko požiūris į mokymąsi mokykloje. Straipsnyje nagrinėjami skirtingo pažangumo jaunesniųjų moksleivių požiūrio į mokymąsi mokykloje ypatumai, lyginami moksleivių, kurių žinios yra vertinamos pažymiais ir įskaita, požiūriai į mokymąsi mokykloje, taip pat lyginami aukšto, vidutinio ir žemo pažangumo moksleivių požiūrio į mokymąsi įvairūs aspektai. Tyrime dalyvavo 257 3-4 klasių moksleiviai. 172 moksleivių žinios mokykloje buvo vertinamos pažymiais, 85 moksleivių - įskaita. Gautų rezultatų analizė atskleidė, kad 3-4 klasių moksleiviai mano, jog mokytis yra įdomu, malonu ir labai naudinga, bet gana sunku. Požiūris į mokymąsi nepriklauso nuo to, ar moksleivių žinios yra vertinamos pažymiais, ar įskaita. Žemo pažangumo jaunesniems moksleiviams mažiau patinka, mažiau įdomu ir mažiau malonu mokytis nei aukšto ir vidutinio pažangumo moksleiviams. Aukšto pažangumo moksleiviai mano, jog mokytis yra vidutiniškai lengva, jie vidutiniškai vertina savo mokymosi rezultatus. Vidutiniškai besimokantiems moksleiviams yra sunkiau ir, jų nuomone, prasčiau sekasi mokytis nei gerai besimokantiems, bet labiau patinka, įdomiau ir maloniau mokytis nei blogai besimokantiems. Atsižvelgiant į moksleivių amžių, jų norus ir poreikius, organizuojant mokymosi procesą galima daryti teigiamą įtaką jaunesniųjų moksleivių požiūriui į mokymąsi mokykloje. Pateikiamos rekomendacijos pedagogams, kaip skatinti moksleivių susidomėjimą mokymusi.

ENThe aim of investigation was to compare attitude to learning in the school among primary school children with different level of academic achievement. 257 children from third and fourth grades were examined using semantic differential scale by D. Beresnevičienė. Academic achievement of 172 children was evaluated in the school by marks (these children made a main sample) and academic achievement of 85 children - by course credit test. Level of academic achievement was defined by mean of mathematics and language marks in last trimester. Three groups of children - with high, average and low levels of academic achievement - were defined. Results showed that there was no statistically significant difference between attitudes to learning in the school among children whose academic achievement was evaluated by marks or by course credit test. Children with low level of academic achievement thought that learning in the school was less pleasant and less interesting, but more difficult in comparison with children with high and average level of achievement. Children with high achievement evaluated their achievement as average and thought that learning is at an average easy. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32366
Updated:
2013-09-12 19:29:42
Metrics:
Views: 13
Export: