Vidinės darnos samprata ir jos tyrimo jaunesniajame mokykliniame amžiuje galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidinės darnos samprata ir jos tyrimo jaunesniajame mokykliniame amžiuje galimybės
Alternative Title:
Sense of coherence, learning motivation and academic achievement in middle childhood
In the Journal:
Ugdymo psichologija. 2004, Nr. 11-12, p. 69-75
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Academic achievement; Akademiniai pasiekimai; Jaunesnis mokyklinis amžius; Learning motivation; Middle childhood; Mokymosi motyvacija; Sense of coherence; Tyrimo galimybės; Vidinė darna; Vidinė darna, jaunesnysis mokyklinis amžius; Academic achievements; Jaunesnysis mokyklinis amžius; Learning motivation; Mokymosi motyvacija; Mokymosi pasiekimai; Possibilities of investigation; Sense of coherence; Sense of coherence, learning motivation, middle childhood; Vidinės darnos jausmas; Younger schoolchildren.
Keywords:
LT
Academic achievement; Akademiniai pasiekimai; Jaunesnis mokyklinis amžius; Learning motivation; Middle childhood; Mokymas. Mokymasis. Didaktika / Teaching. Learning. Didactics; Sense of coherence; Tyrimo galimybės; Vaikai / Children; Vidinė darna; Vidinė darna, jaunesnysis mokyklinis amžius.
EN
Academic achievements; Younger schoolchildren; Jaunesnysis mokyklinis amžius; Mokymosi motyvacija; Mokymosi pasiekimai; Possibilities of investigation; Vidinės darnos jausmas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama vidinės darnos (pagal A. Antonovsky) problema ir jos sąsaja su pradinių klasių moksleivių mokymosi motyvacija bei mokymosi pasiekimais. Tyrimo metu naudota M.Margalit ir M.Pileckaitės-Markovienės modifikuota A. Antonovskio „Vidinės darnos skalė“ 5-10 metų vaikams bei „Mokymosi motyvacijos skalė“ (E. P. Zambacevičienė, D. Janulytė, 1998). Šiomis metodikomis ištirta 1040 trečių ir ketvirtų (515 berniukų, 525 mergaitės) klasių moksleivių. Rezultatai parodė, kad vidinė darna turi statistiškai reikšmingą ryšį su vidiniu mokymosi motyvu ir akademiniais pasiekimais. Vidinės darnos komponentas „susidomėjimas gyvenimu“ labiausiai susijęs su bendra ir vidine mokymosi motyvacija, o komponentas „aplinkos reikalavimų priėmimas“ – su pradinės mokyklos moksleivių akademiniais pasiekimais. Pastebėta, kad aukštos vidinės darnos moksleiviai pasižymi stipresne vidine mokymosi motyvacija palyginus su žemos vidinės darnos to paties amžiaus moksleiviais. Nustatyta, kad aukštesnio vidinės damos lygio moksleiviai pasižymi geresniais mokymosi pasiekimais palyginus su žemesnio vidinės darnos lygio moksleiviais. [versta iš angliškos santraukos]

ENArticle deals with the problem of sense of coherence (in terms of A. Antonovsky) and its relation to learning motivation and academic achievement in middle childhood. A. Antonovsky "Sense of Coherence Scale" modified by M.Margalit and M.Pileckaitė-Markovienė for 5-10 years old children and "Learning Motivation Scale" (Zambacevičienė, Janulytė, 1998)) were used as evaluational tools. 1040 children of third and forth grade (515 boys, 525 girls) were evaluated using these methods. Results showed that sense of coherence was positively and statistically significantly connected with inner learning motive and academic achievement. SOC component "life interest" was mostly connected with general and inner learning motivation, and SOC component "acceptance of environmental demands" was mostly connected with academic achievement of primary school children. It was found that children with higher level of SOC are more motivated for learning by inner motive in comparison with children with low level of SOC. Results showed that children with high level of SOC had higher academic achievement in comparison with children with low level of SOC. [From the publication]

ISSN:
1392-639X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33340
Updated:
2018-12-17 11:25:38
Metrics:
Views: 35    Downloads: 9
Export: