[Lexicon of Baltic mythology

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
[Lexicon of Baltic mythology / Marta Eva Běťáková, Václav Blažek ; translated by Hana Běťáková, Marta Eva Běťáková, Václav Blažek]: recenzija
In the Journal:
Baltistica. 2022, t. 57, Nr. 2, p. 345-353
Keywords:
LT
Marija Gimbutienė (Marija Gimbutas); Marta Eva Běťáková, Václav Blažek. Lexicon of Baltic mythology.; Viačeslavas V. Ivanovas; Vladimiras Toporovas; Baltų kalbos / Baltic languages; Indoeuropiečių kalbos / Indo-European language; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Mitologija / Mythology; Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTAprašyti prūsų, lietuvių ir latvių mitologiją viename veikale yra nemenkas iššūkis, nes medžiagos yra labai daug, ji įvairių laikotarpių ir iš labai skirtingų šaltinių (istoriniai veikalai, tautosaka, lingvistinė medžiaga), o kur dar baltų kalbų ir kultūrų skirtumai. Autoriai pasirinko enciklopedinį kelią (įvade pabrėžiama, kad „knyga siekia būti baltų tautų mitologijos enciklopedija“) ir bando aprėpti šią medžiagą per atskiriems dievams skirtus straipsnius, pateikiamus abėcėline tvarka. Knygoje yra net 270 originalių enciklopedinių straipsnių. Sklaidant šią knygą žavi drąsus pasiryžimas sujungti lietuvių ir latvių mitologinę medžiagą. Tai itin retas dalykas, nes lietuvių ir latvių mitologai paprastai linkę apsiriboti arba lietuvišku-prūsišku, arba latvišku kontekstu. Iš lietuvių turbūt vienintelė mokslininkė, bandžiusi sintetiškai aprašyti bendrą baltų religinę sistemą, yra Marija Gimbutienė; neatsitiktinai knygoje ji ne sykį minima. Visgi autoriams svarbesni yra Viačeslavo V. Ivanovo ir Vladimiro Toporovo darbai, kuriuose baltų mitologija išvedama į platesnius vandenis, jungiant ją su slavų, germanų, senovės indų tradicijomis. Václavas Blažekas šiuos du mokslininkus ir Jaaną Puhvelą bei Ilją Lemeškiną pavadina savo vedliais į baltų mitologiją iš indoeuropietiškosios tyrimų perspektyvos. Turbūt nereikėtų stebėtis, kad lingvistų parašyto mitologijos žodyno pagrindas yra ne dievai, o dievavardžiai – jie sudaro didžiumos straipsnių antraštes. [...]. [Iš teksto, p. 345]

DOI:
10.15388/Baltistica.57.2.2475
ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/100507
Updated:
2023-08-22 18:35:09
Metrics:
Views: 6
Export: