Būsimų muzikos mokytojų bendrųjų kompetencijų plėtojimo strategijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimų muzikos mokytojų bendrųjų kompetencijų plėtojimo strategijos
Alternative Title:
Strategies of developing general competencies of preservice teachers of music
In the Journal:
Pedagogika. 2013, 112, p. 41-47
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Muzika / Music; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais Lietuvoje įgyvendinami įvairūs ugdymo projektai. Šiuo straipsniu siekiama atskleisti individualių muzikinių projektų edukacinę svarbą ir taikymo galimybes plėtojant būsimų muzikos mokytojų bendrąsias kompetencijas universitete. Išryškintos ir ugdymo projekto metu patikrintos svarbiausios būsimų muzikos mokytojų bendrųjų kompetencijų plėtojimo muzikine veikla strategijos. Aptariami atlikto ugdymo projekto rezultatai, analizuojamos studentų reflektavimo ir mokymosi mokytis bei bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų plėtotės perspektyvos. Jų tobulinimo galimybės aptariamos Meilės Lukšienės pedagoginio palikimo įžvalgų kontekste. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Būsimasis muzikos mokytojas; Mokytojo bendrosios kompetencijos; Ugdymo projektas; Individualus muzikinis projektas; Pre-service teachers of music; General competencies of teachets; Educational project; Individual musical project.

ENAccording to the Lithuanian and foreign experience of educationalists, the present article discusses possibilities of developing general competencies of pre-service teachers of music by applying the project method. The research is related to analysis of opportunities to improve students' competencies of reflection and learning to learn, as well as communication and cooperation. The problem of the research formulated: in what way and what impact project activities can exert on general competencies of future teachers of music; what are the basic strategies for developing general competencies of students involved in music pedagogy. The purpose of the research is to highlight basic strategies of developing general competencies of preservice teachers of music. The methods of the research are as follows: analysis of scientific literature and documents, educational project, written student reflections, qualitative content analysis. Conclusions. The most important strategies connected with future music teacher general competencies by means of musical activity are related to the following: promotion of students' independent involvement in musical project activities (by strengthening the practice of socially important musical activities); strengthening of teacher-student cooperation; encouragement of learners to reflect and self-assess their own activities.Application of strategies related to development of general competencies during the educational project helped to fix various features connected with development of the competencies discussed above. It can be stated that the application of foreseen education strategies in project activities could have influenced the development of general competencies of future music teachers. While improving the study programmes for future music teachers, it is important to pay mote attention to reflective teaching (learning) strategies and methods. While organizing project activities, it is advised to use the partnership based principles of pedagogy, which are validated on esteem, confidence and cooperation. While enhancing the independent student's involvment into musical project activities, it is advised to give the alternatives for students of activity selection. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52506
Updated:
2018-12-17 13:39:23
Metrics:
Views: 25    Downloads: 7
Export: