Empowerment of people with spinal injuries in the process of social integration

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Empowerment of people with spinal injuries in the process of social integration
Alternative Title:
Žmonių po stuburo traumų įgalinimas socialinės integracijos procese
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2006, Nr. 2 (35), p. 54-71
Keywords:
LT
Socialinė politika / Social policy; Socializacija / Socialization.
Summary / Abstract:

LT[...] Viena iš judėjimo negalią turinčių žmonių grupių – žmonės, patyrę stuburo traumą. Jų socialinei integracijai Lietuvoje nėra skiriama pakankamai dėmesio, nesidomima jų problemomis, kas lemia šių visuomenės narių socialinę izoliaciją. [...] Sėkmingam žmonių, patyrusių stuburo traumą, socialiniam integravimuisi, ti-riant ir keičiant jų funkcionavimui trukdančias situacijas, būtinas jų įgalinimas. Tai-kant įgalinimo strategiją, žmonėms, kurie yra patyrę stuburo traumą, būtų suteikiama galimybė dalyvauti ne tik tose visuomeninio gyvenimo srityse, kurios jiems specialiai parengtos ir fiziškai prieinamos, bet ir tose, kurios labiausiai domina patį neįgalųjį. Naujas požiūris į žmonių, patyrusių stuburo traumą, socialinę integraciją lemia šias pagrindines ypatybes: veiklumas, dalyvavimas, socialinis aktyvumas, ugdymas(is), gebėjimų lavinimas, galimybių panaudojimas, socialinių santykių puoselėjimas. Socializacija – tai individo tapimas visuomeniniu žmogumi, asmenybe, įgyjant žinių, puoselėjant vertybes, lavinant socialinius įgūdžius, mokėjimus, pažįstant socialinės aplinkos reiškinius, žmonijos kultūrą, perimant socialinę bei visuomenės kultūros patirtį veiklos ir bendravimo procese. Resocializacija yra intensyvus procesas, kai potrauminė situacija lemia naujų žmogaus mokėjimų, įgūdžių, vaidmenų, vertybių įgijimą. Asmenybė (re)socializacijos kontekste įvardijama kaip aktyvus socializacijos dalyvis ir subjektas.Patyrus traumą iš esmės keičiasi asmens gyvenimas, tenka ieškoti naujų būdų, mokytis reintegruotis. Įgalinimą mokslininkai traktuoja skirtingai. Šio darbo kontekste jis aiškinamas kaip procesas ir kaip rezultatas. Įgalinimo sampratos sklaida leidžia skirti: įgaliojimą ir pavedimą, pasirinkimą, galios suteikimą, autoriteto stiprinimą, dalyvavimą valdymo procesuose, leidimą kontroliuoti arba veikti kontrolės procesus, savikontrolę, kompetentingumą, savigarbą, savitaigą, pasitikėjimą, savirealizaciją, pagalbą siekiant konkrečių paslaugų, įgyvendinant savo teises, ryšių palaikymą, gebėjimų lavinimą. Socialinės integracijos kontekste kuriamas žmonių, patyrusių stuburo traumą, įgalinimo modelis, kurį sudaro šios dalys: galimybė valdyti, galimybė rinktis, kontroliavimas, ryšių palaikymas, gebėjimas(ai). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Resocializacija; Socialinė integracija; Socializacija; Socializacija resocializacija; Stuburo traumos; Įgalinimas; Empowerment; People with spinal column injury; Resocialization; Social integration; Socialization; The people with spinal column injury.

ENIn this study the concepts of social integration, resocialization are analyzed in relation with the empow-erment of people with spinal injuries. Empowerment is considered as a prerequisite for integration. More-over, it is constructed and discussed the model of empowerment of people with spinal injury. The study is based on theoretical analysis of pedagogical, psychological, sociological, medical literature written by Lithuanian and foreign authors. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33941
Updated:
2017-12-19 08:08:18
Metrics:
Views: 30    Downloads: 6
Export: