Cerebrinio paralyžiaus vaikų neverbalinio komunikatyvumo ugdymas muzikine raiška : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Cerebrinio paralyžiaus vaikų neverbalinio komunikatyvumo ugdymas muzikine raiška: disertacija
Alternative Title:
Development of non-verbal communicativeness of children suffering from cerebral paralyses by musical expression
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
157, [38] lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Specialusis ugdymas / Special education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTSėkminga komunikacija integruoja verbalinių ir neverbalinių ženklų (garsų, gestų, mimikos) visumą. Darbe analizuojami klausimai: kaip muzikuoti su vaiku, kuris nekalba, dėl motorikos sutrikimų negali įprastu būdu naudotis muzikos instrumentais; kaip jį suprasti ir efektyviai bendrauti. Kokybiniu tyrimu siekiama atsakyti į klausimus: 1) kokiais metodais muzika gali būti panaudojama kaip priemonė neįgalaus vaiko komunikatyvumo ugdymui, 2) kokią įtaką muzikinė neverbalinė komunikacija turi psichologinei vaiko raidai, 3) kokiu būdu muzikinė raiška gali paveikti neįgalių vaikų socialinės adaptacijos procesą. Komunikacinis ugdymas grindžiamas potencialių vaiko saviraiškos galimybių plėtojimu, tikslingai ir planingai kompensuojant raidos trūkumus. Alternatyvių muzikinės komunikacijos būdų naudojimo efektyvumas analizuojamas garsinės ekstralingvistinės (intonacinių struktūrų pagrindu) ir vizualiosios kinestetinės (integruotų gestų, judesio) sąveikos kategorijomis. Pajausti, suvokti ir suprasti, kokias emocijas vaikas patiria muzikinės (vokalinės, instrumentinės ar judesio) komunikacinės raiškos metu, kurdamas asmeninę muzikinę prasmę, reiškia galimybę įvertinti komunikacinio proceso kokybę. Tyrimo rezultatai ir jų mokslinis apibendrinimas atskleidžia naujas neįgalių vaikų raidos ir jų meninės raiškos komunikacines galimybes. Komunikacinio proceso analizė bei išvados naudingos vystant neįgalių vaikų ugdymo metodiką, plėtojant integracijos bei socializacijos procesus. [Iš leidinio]

ENSuccessful communication integrates the whole of verbal and non-verbal signs (sounds, gestures, mimics). The work analyses the following issues: how to play music with a child who does not speak, cannot use musical instrument in a common way due to motion disorders, how to understand him/her and communicate effectively. By means of qualitative research it was sought to answer to the following questions: in what ways can music be used as a means to develop communicativeness of a disabled child? 2) what impact does non-verbal communication have on the process of social adaptation of disabled children? 3) in what way can musical expression affect the process of social adaptation of disabled children? Communicative development is based on the extending the potential possibilities of a child’s self-expression, compensating the drawbacks of the development purposefully and in a planned way. Efficiency of using alternative means of musical communication is analysed in the categories of sound extra-linguistic (on the basis of intonation structures) and visual kinaesthetic (integrated gestures, movement) interaction. To feel, to perceive and to understand what emotions a child experiences during musical communicative expression (vocal, instrumental or motion) when creating a personal meaning of music, means the possibility to evaluate the quality of the process of communication. The investigation results and their scientific generalisation reveal new possibilities for the development of disabled children and their artistic expression. The analysis and conclusions of the process of communication are useful in developing methods for educating disabled children.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10207
Updated:
2022-02-07 20:08:50
Metrics:
Views: 49
Export: