Taikomosios fizinės ir sportinės veiklos vaidmuo fiziškai neįgaliųjų socializacijoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Taikomosios fizinės ir sportinės veiklos vaidmuo fiziškai neįgaliųjų socializacijoje: disertacija
Alternative Title:
Role of applied physical and sports activities in socialization of people with physical disabilities
Publication Data:
Šiauliai, 2003.
Pages:
146 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Šiaulių universitetas, 2003. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Role of adapted physical and sports activities in physical disabled socialization Šiauliai, 2003 57 p
Summary / Abstract:

LTIlgą laiką neįgalieji buvo laikomi nenaudingais visuomenėje, medikų pagalbos reikalaujančiais asmenimis. Tačiau pamažu šis požiūris keitėsi. Teigiama, kad neįgalieji, dalyvaudami sportinėje veikloje, geriau vertina save, savo galimybes, labiau pasitiki savo jėgomis. Neįgaliesiems socializacijos procesas yra labai sunkus ir ilgas procesas. Todėl bandoma palengvinti jį sporto pagalba. Disertacijos tikslas – nustatyti ir įvertinti taikomosios fizinės ir sportinės veiklos vaidmenį fiziškai neįgaliųjų socializacijoje vyksmui.

ENFor decades the disabled were viewed as useless members of the society who are in need of medical assistance. However, the opinion is gradually changing. Participation of the disabled in sports activities is believed to improve their opinion about themselves and their capacities and have more confidence in their power. For the disabled, the process of socialization is very difficult and long. Therefore, efforts are made to facilitate it through sports. The purpose of the dissertation is to determine and assess the role of applied physical and sports activities in the socialization of physically-disabled people.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10289
Updated:
2022-02-07 20:08:58
Metrics:
Views: 34
Export: