Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika: disertacija
Alternative Title:
Interaction of vocational education and training and vocational adaptation of young persons with minor mental disorder
Publication Data:
Šiauliai, 2003.
Pages:
2 t
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Šiaulių universitetas, 2003.
Keywords:
LT
Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas yra profesinio rengimo ir integracijos į darbo rinką vienovė. Tyrimo dalykas – nežymiai sutrikusio intelekto asmenų profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika. Teorinis ir praktinis problemos formulavimas leido iškelti tyrimo hipotezę – profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika yra dau¬gia¬matis konstruktas, kurio turinį sudaro ugdymo paradigmų, socialinio palaikymo, ugdymo branduolio ir psichosocialiniai komponentai. Išvados 1. Pasitvirtino hipotezė, kad nežymiai sutrikusio intelekto asmenų profe¬sinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika yra daugiamatis konstruktas. 2. Identifikuoti esminiai nežymiai sutrikusio intelekto asmenų profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveikos komponentai:  Į nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių poreikius ir visuomenės lūkesčius orientuotas profesinio rengimo modelis.  Bendrųjų gebėjimų integravimas į profesinio rengimo turinį.  Socialinė parama įsidarbinimo ir profesinės adaptacijos situacijoje.  Palanki psichosocialinė aplinka (teigiamos visuomenės, ypač pe¬da¬gogų, darbdavių, bendradarbių, tarpininkų, socialinės rūpybos specialistų, nuostatos).  Racionalus požiūris į specialiosios pedagogikos tradicijas (pasiekimus ir sedimentaciją) bei iš Vakarų ateinančias inovacijas (savo kelio, būdingo tik Lietuvai, paieška). 3. Išsiaiškinta, kad būtent šių komponentų raiška konkrečiose praktinėse situacijose nulemia nežymiai sutrikusio intelekto asmenų profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sėkmę. [Iš leidinio]

ENTheoretical and practical formulation of the problem allowed the author to suggest the hypothesis of the research – the interaction of vocational education and training and vocational adaptation is a multidimensional construct the content of which is composed of the components of educational paradigms, social support, the core of education and psychosocial component. 1. The hypothesis was confirmed that the interaction of vocational education and training and vocational adaptation of young persons with minor mental disorder is a multidimensional construct. 2. Essential components of the interaction of vocational education and training and vocational adaptation of young persons with minor mental disorder were identified:  Vocational education and training model is oriented towards the needs of young persons with minor mental disorder and public expectations.  Integration of general skills into the content of vocational education and training.  Social support in the situation of employment and vocational adaptation.  Favourable psycho-social environment (positive attitudes of the society, especially of pedagogues, employers, colleagues, mediators and social care specialists).  Rational approach to the traditions of special pedagogics (achievements and sedimentation) and innovations coming from Western countries (search for Lithuania‘s own road characteristic only to it). 3. The expression of these components in specific practical situations predetermines the success of vocational education and training and vocational adaptation of young persons with minor mental disorder.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10614
Updated:
2022-01-05 09:22:20
Metrics:
Views: 27
Export: