The Implications of financing higher education in the context of labour force migration: the case of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Implications of financing higher education in the context of labour force migration: the case of Lithuania
Alternative Title:
Aukštojo mokslo finansavimo reikšmė darbo jėgos migracijos kontekste: Lietuvos atvejis
In the Journal:
Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas [Technological and Economic Development of Economy]. 2007, t. 13, Nr.3, p. 208–213
Summary / Abstract:

LTDarbo jėga visada buvo svarbi sudėtinė ekonominės veiklos dalis, o ateityje dėl vykstančio regionalizacijos proceso, kuriam didelį poveikį daro globalizacija, jos svarba gali dar labiau išaugti. Globalizacija pabrėžia inovacijas ir žinias, pramonės augimą, pagrįstą moksliniais tyrimais, o visam tam reikia didesnio darbuotojų, turinčių daugiau sugebėjimų, skaičiaus. Kaip rodo pasaulio praktika, išsilavinusių, galinčių lengvai adaptuotis ir mokytis darbuotojų vertė kyla, nes tokių darbuotojų turėjimas yra pagrindinis regiono ekonomikos pranašumas. Valstybė turi efektyviai panaudoti švietimo potencialą, norėdama užtikrinti ekonominį ir socialinį stabilumą. Tačiau reikia įvertinti ir tokį faktą, kad aukštos kvalifikacijos specialistai yra labai mobilūs. Straipsnyje siūlomas konceptualiai naujas požiūris į kvalifikuotos darbo jėgos migracijos valdymą ir jo sąsajas su Vyriausybės plėtojama aukštojo mokslo finansavimo politika. Straipsnyje keliama dilema -- ar išsilavinę ir migruoti pasirengę Lietuvos specialistai turi grąžinti į jų studijas investuotas Vyriausybės lėšas. [Iš leidinio]

ENThis paper aims at presenting a conceptually new model of labour force migration in relation to the higher education policy making and the role of the Government in this process. The concept of human capital development stands out as the main theoretical backbone in this paper, comprising the aspects of financing the higher education and any realities, of how educated specialists could return (if at all) the Government's subsidies provided in their education process, especially in case of their migration to foreign countries. As Lithuania, alongside with other new EU memberstates, such as Poland, Romania, Bulgaria, Hungary, Latvia etc, experiences a 'brain-drain' effect on its labour force market, which, consequently, has a crucial impact on the equilibrium of skilled and unskilled workforce in the listed countries. Therefore the authors raise a question, whether the labour force migration process could be managed, controlled or monitored?. [From the publication]

ISSN:
1392-8619
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16854
Updated:
2021-04-14 13:02:21
Metrics:
Views: 4
Export: