Tarptautinė darbo jėgos migracija : jos esmė, formos ir ją sąlygojantys veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautinė darbo jėgos migracija: jos esmė, formos ir ją sąlygojantys veiksniai
Alternative Title:
Essence, farms at workforce migration and its determinative factors
In the Journal:
Keywords:
LT
darbo jėgos migracija; migracijos srautai; migracijos politika.
EN
workforce migration; flows of migrants; migration policy.
Summary / Abstract:

LTGyventojų migracija - žmonių judėjimas iš vienos gyvenamosios vietos į kitą. Gyventojų migracija turi įtakos daugeliui visuomenės gyvenimo socialinių ir ekonominių reiškinių. Migracija gali būti nuolatinė, kai naujoje vietoje įsikuriama visam laikui, ir laikina, arba sezoninė, kai įsikuriama laikinai. Gyventojų migracijos priežastys yra įvairios: ekonominės, politinės, religinės, šeimyninės ir kitos. Migracijos apimtį parodo absoliutus migrantų skaičius, tenkantis valstybei, miestui ar regionui per tam tikrų laiką. 1990-2003 m. iš Lietuvos išvyko apie 250 tūkst. gyventojų. Atlikti tyrimai rodo, kad net devyni iš dešimties jaunų žmonių svarsto galimybę išvykti dirbti kitur, o 16 proc. yra linkę išvykti visam laikui. Straipsnio tikslas - atskleisti dabartinės gyventojų migracijos esmę, priežastis, apimtis. Migracijos politika - tai vyriausybės veiksmai, siekiant reguliuoti gyventojų migraciją sukeliančias priežastis, migracijos procesus ir jų pasekmes. Dabartinę migracijos situaciją Lietuvoje lemia tiek šalyje vykstantys politiniai, socialiniai, ekonominiai procesai (dažniausiai veikiantys kaip išstumiamieji veiksniai, formuojantys emigracines nuostatas), tiek ir pritraukiamieji tikslo šalių veiksniai, pvz., darbo užmokesčio skirtumai ir balanso nebuvimas tarp struktūrinės juodadarbių rinkos paklausos ir pasiūlos. Tyrimų duomenys rodo, jog ekonominiai motyvai yra pagrindinė migracijos iš Lietuvos priežastis. Dėl šių priežasčių į užsienio valstybes vyksta 45,5 proc. migrantų. Asmenys, turintys dideles pajamas ir nemažai turto, mažiau linkę emigruoti. Tai migraciją stabdantis veiksnys. Apie ketvirtį migrantų grįžta atgal į tėvynę - reemigruoja.

ENMigration of labour force is a complicated and topical problem. In Lithuania insufficient attention has been paid to international and internal migration of labour force, despite the fact that this problem is very actual in our country at present, because really its dimensions, especially among young people, are large. Of seems that we can not avoid these processes. The only one way out evidently is to regulate remotely these flows of migrants, and deliberately adapt people to new living conditions. [From the publication]Migration of residents is movement of people from one location to another. It has influence on most social and economic phenomena of society’s life. Migration can be permanent, i. e. when people settle in the new location for good or seasonal, i. e. when people settle for a temporary period. The reasons for migration are different: economic, political, religious, family related, etc.. The volumes of migration are shown by the absolute number of migrants for the state, city or region per certain period of time. In 1990-2003 about 250 thousand of residents left Lithuania. The performed studies show that nine out of ten young people are considering the possibility to go to work to another country, 16 per cent are inclined to leave for good. The article aims at revealing the essence, reasons and scopes of the present-day migration. The migration policy is the actions of the state for the purpose of regulation of the reasons for migration, the migration processes and their consequences. The present-day migration situation in Lithuania is determined not only by the political, social and economic processes, going on in the country (most frequently acting as pushing factors, shaping the emigration oriented attitude), but also by the attracting factors of the destination countries, for instance, the work remuneration differences and the absence of balance between the supply and demand on the structured chore market. The data of the studies show that the economic motives are the main reasons for migration from Lithuania. 45.5 per cent of migrants go to foreign states due to the said reasons. The persons, who have larger income and significant property are less inclined to emigrate, i. e. the aforementioned are migration stopping factors. About one fourth of migrants repatriate, i. e. return back to their motherland.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17154
Updated:
2018-12-20 23:07:43
Metrics:
Views: 42    Downloads: 22
Export: