Miestų konkurencingumo koncepcija ir analizės lygmenys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Miestų konkurencingumo koncepcija ir analizės lygmenys
Alternative Title:
Urban competitiveness concept and levels of analysis
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2007, Nr. 19, p. 81-89
Keywords:
LT
Konkurencija / Competition; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas miestų konkurencingumo problemos aktualumas šiuolaikiniame valstybės valdymo masto kaitos kontekste, pateikiamos įvairios miestų konkurencingumo sampratos interpretacijos pabrėžiant svarbiausius šios koncepcijos aspektus, akcentuojama miestų konkurencingumo didinimo reikšmė miestų ir valstybių socialinei ekonominei plėtrai. Siekiant sustiprinti miesto konkurencingumą, labai svarbu teisingai identifikuoti jo konkuravimo rinkas bei svarbiausius konkurencingumą lemiančius veiksnius. Skirtingi autoriai siūlo skirtingą šių veiksnių rinkinį bei klasifikaciją. Todėl nemažai dėmesio straipsnyje skiriama miesto konkurencijos lygmenų bei rinkų, miesto konkurencingumui įtakos turinčiu elementų bei jų klasifikavimo analizei. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Valdymo masto kaita; Miestų konkurencingumas; Miestų konkurencijos sritys; Konkurencingumo veiksniai; Rescaling; Urban competitiveness; Markets of urban competitiveness; Factors of competitiveness.

ENArticle deals with the importance of the issue of urban competitiveness in the context of global processes of power rescaling. Different interpretations of the concept of urban competitiveness, its key aspects as well as the importance of raising the competitiveness of cities for the socio-economical development of the city of a country are discussed in the article as well. In order to increase the competitiveness of a city, it is crucial to correctly identify the markets of the competition as well as key factors influencing the competitiveness. Different authors identify different factors and there is no universally accepted classification of the factors: it ranges from "internal" and "external", "economic" and "strategic", "static" and "dynamic" to "given" and "acquired". Therefore the article pays a strong attention to the analysis of levels and markets for urban competition and the factors determining urban competitiveness. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19230
Updated:
2018-12-17 12:06:28
Metrics:
Views: 31    Downloads: 11
Export: