Concept, directions and practice of city attractiveness improvement

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Concept, directions and practice of city attractiveness improvement
Alternative Title:
Miesto patrauklumo didinimo koncepcija, kryptys ir praktika
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2010, Nr. 31, p. 147-154
Keywords:
LT
Patrauklus miestas; Tikslinės miesto grupės; Patrauklaus miesto charakteristikos.
EN
Attractive city; City target groups; Characteristics of attractive city.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama patrauklaus miesto koncepcija ir reikšm÷ globalios miestų konkurencijos kontekste, supažindinama su pagrindin÷mis miesto patrauklumo didinimo tikslin÷mis grup÷mis (gyventojais, verslu, lankytojais), taip pat svarbiausiais šių visuomen÷s grupių poreikiais, lemiančiais jų sprendimus renkantis miestą savo veiklai vykdyti. Pabr÷žiama, kad rengiant miesto patrauklumo stiprinimo priemones labai svarbu atsižvelgti į miesto bendruomen÷s vertybes, esamus išskirtinumus, identitetą ir socialinį-kultūrinį paveldą. Straipsnyje taip pat aptariami Lietuvos miestų (savivaldybių) patrauklumo stiprinimo krypčių tyrimo rezultatai. [Iš leidinio]

ENThis article discusses the concept of attractive city and its role in the context of international competition of cities. The authors draw attention to the changing orientation of cities development efforts from heavy industry to creative, talented and highly-skilled residents. Three main groups of society - residents, business and/or visitors – are proposed as possible target groups of a city. General needs of each of the group for a location of their activity are distinguished as well. The authors emphasise the importance of values, identity, especially the socio-cultural heritage of a city community for a successful strategies to improve the attractiveness of a city. The article also presents main results of the research, which aimed to identify directions of Lithuanian cities to improve their attractiveness. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26178
Updated:
2018-12-17 12:43:37
Metrics:
Views: 13    Downloads: 4
Export: