Vilniaus universitetas ir Baroko kultūra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Vilniaus universitetas ir Baroko kultūra
Alternative Title:
Vilnius University and Baroque culture
In the Book:
Vilniaus universitetas Europoje: praeitis, dabartis, ateitis / redaktorius S. Jegelevičius. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. P. 142-150, 151-160
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Barokas / Baroque; Jėzuitai / Jesuits; Retorika / Rhetoric; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos Vilniaus universiteto ir Baroko kultūros sąsajos. Didžiausias dėmesys kreipiamas į mažiausiai istoriografijoje eksponuotą senojo (jėzuitų laikotarpio) Vilniaus universiteto kaip krikščioniškųjų vertybių ir barokinės kultūros skleidėjo temą. Analizuojami trys Baroko kultūros fenomenai: proginė poezija, mokyklinis jėzuitų teatras ir retorika. Visais šiais aspektais senasis Vilniaus universitetas ne tik sėkmingai akumuliavo europinę literatūros mokslo ir meno patirtį, bet ir pats tapo reikšmingiausiu intelektualinio gyvenimo centru Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje, sugebėjęs šiame regione įtvirtinti antikines bei krikščioniškąsias vertybes, kartu daryti įtaką Baroko raiškos Europoje formoms. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Barokas; Proginė poezija; Raštija; Mokyklinis teatras; Retorika; University; Baroque; Occasional poetry; Writing; School theatre; Rhetoric.

ENThe article centres on the interrelations between Vilnius University and the Baroque culture. Greatest emphasis is directed towards the theme of the older Vilnius University of Jesuit times, being the prophet spreading Christian values and Baroque culture, rarely exhibited in historiography. It provides the analysis of three phenomena of Baroque culture: occasional poetry, school theatre of Jesuits and rhetoric. Considering all the above aspects, the old Vilnius University just as successfully accumulated experience of European literature science and art, in the same way it came to be the most significant centre of intellectual life of the Grand Duchy of Lithuania enabling the establishment of ancient and Christian values and bearing the effect on the forms of Baroque expression in Europe.

ISBN:
9986198356
Related Publications:
  • Tepaliks kiekvienas šlovę po savęs… : Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poetikos ir poezijos recepcija XVII - XVIII amžiaus LDK jėzuitų edukacijos sistemoje / Živilė Nedzinskaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. 283 p.
  • Vilniaus pasveikinimas : XVI-XVIII amžiaus tekstų rinkinys / sudarė Eugenija Ulčinaitė ; vertė Dalia Dilytė, Benediktas Kazlauskas, Rita Katinaitė, Sigitas Narbutas, Živilė Nedzinskaitė, Mindaugas Strockis, Eugenija Ulčinaitė. Vilnius : LLTI, 2001. 500 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3848
Updated:
2014-08-14 19:28:31
Metrics:
Views: 83
Export: