Graikų kalbos studijos ir graikiškoji kūryba Lietuvoje XVI-XVII amžiuje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Graikų kalbos studijos ir graikiškoji kūryba Lietuvoje XVI-XVII amžiuje: disertacija
Alternative Title:
Greek Language Studies and Greek Creation in Lithuania in the 16th-17th Centuries
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
267 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2004 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2004. Bibliografija.
Keywords:
LT
18 amžius; 17 amžius; 16 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTPagrindinis disertacijos objektas – XVI-XVII a. (iš dalies XVIII a.) Lietuvoje graikų kalba parašyti ir išspausdinti grožinės literatūros tekstai, randami daugiausia proginiuose panegiriniuose rinkiniuose, skirti mecenatui ar veikalo autoriui pagerbti. Tekstų atranką sąlygojo keli kriterijai – tarp jų svarbiausi – ne autoriaus tautybė ar pilietybė, bet autoriaus arba kūrinio bent netiesioginė sąsaja su Lietuva: parašymo ir leidimo vieta, LDK realijos, personalijos. Graikiškosios to meto literatūros Lietuvoje neįmanoma teisingai įvertinti, nepaisant jos santykio su kalbos, kuria ji buvo kuriama, vartojimo sfera ir specifika. Dauguma graikiškų tekstų atsirado akademinėje aplinkoje (didžioji dalis – Vilniaus studentų ir profesorių bei su šia mokykla susijusių asmenų kūriniai) kaip to meto mokymo sistemos dalis, todėl disertacijoje aptariama ir XVI-XVII a. LDK mokyklų struktūra, reikalavimai, graikų kalbos ir literatūros vieta bendrame humanistiniame švietime. Disertacijoje analizuojamų graikiškų tekstų autoriai įvairūs: ir garsūs filologai, lotyniškosios poezijos kūrėjai (Stanislovas Varševickis, Kasparas Pentkovskis, Grigalius Knapius, Tomas Klagijus, Žygimantas Liauksminas), ir menkai žinomi žmonės, studentai, poetikos, retorikos, filosofijos kursų klausytojai. Jų kūrybos visuma neprilygsta nei kiekiu, nei prasmės gilumu, nei raiškos įvairove lotyniškajai ar lenkiškajai ano meto literatūrai, tačiau būtent joje aiškiausiai pasimato seniausiųjų graikiškųjų tekstų, studijuojamų mokykloje, recepcija, ypač imitacinis ir interpretacinis kalbos ir literatūros įsisavinimo aspektai.

ENThe dissertation studies the works of fiction written and published in the 16th-17th-century Lithuania in the Greek language, mostly found in the collections of eulogies to patrons or authors. The texts were selected on the basis of several criteria, the most important of which were not the author’s nationality or citizenship but their (at least indirect) relation to Lithuania: the location of writing or publication, the realities and the personalities of the Grand Duchy of Lithuania. The Greek literature of Lithuania in those times may not be correctly assessed without regard for the usage and the specifics of the language in which it was created. Most of the texts in Greek were created in the academic realm (the majority were written by Vilnius University’s students and professors, as well as persons related to this institution) as part of the study programme. Therefore, the dissertation discusses the structure and the requirements of schools in the Grand Duchy of Lithuania in the 16th-17th centuries, as well as the place of the Greek language and literature in the general humanist education. The authors of the Greek texts analysed in the dissertation were diverse: famous philologists and Latin poetry creators (Stanislovas Varševickis, Kasparas Pentkovskis, Grigalius Knapius, Tomas Klagijus, Žygimantas Liauksminas) and the little-known people, students, readers of poetics, rhetoric and philosophy courses. Their creations show the reception of the ancient Greek texts studied at school, especially the imitational and interpretative absorption of language and literature.

Related Publications:
Tepaliks kiekvienas šlovę po savęs… : Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poetikos ir poezijos recepcija XVII - XVIII amžiaus LDK jėzuitų edukacijos sistemoje / Živilė Nedzinskaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. 283 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10161
Updated:
2022-02-07 20:09:31
Metrics:
Views: 26
Export: