Lietuva Europos Sąjungoje : pirmieji metai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuva Europos Sąjungoje: pirmieji metai
Alternative Title:
Lithuania in the European Union: the First Years
Editors:
  • Lazutka, Romas, redagavimas [edt]
  • Matulionis, Arvydas Virgilijus, redagavimas [edt]
  • Stankūnienė, Vlada, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius, : Socialinių tyrimų institutas, 2005.
Pages:
147 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Pratarmė — Lietuvos socialinė struktūra — Lietuvos visuomenės strafikacinis modelis / A. V. Matulionis — Socialinės klasės ir stratai / A. V. Matulionis, D. Liutikas, D. Mikulėnaitė — Etnokultūrinio savitumo išlaikymo nuostatos / I. Trinkūnienė — Lietuvos gyventojų emigracinės nuotatos / E. Krukauskienė — Socialinės padėties svarbos asmeniniam gyvenimui vertinimas / V. Žilinskaitė — Požiūris į mokslinę veiklą ir dėstymą / V. Žilinskaitė — Interneto vartojimo paplitimas ir ypatumai / A. Novelskaitė — Lietuvos gyventojų poilsio ir kelionių ypatumai / V. Žilinskaitė — Santykis su aplinka, kaip savo vertės suvokimas / D. Liutikas — Visuomenės nuomonė apie grėsmes šaliai / G. Maniukaitė — Tolerancija kaimynams / A. Vosyliūtė — Visuomenės požiūris į teistus žmones / V. Kasparavičienė, G. Maniukaitė — Benamiai, elgetos, skurdžiai / E. Kocai — Labdaros reikšmė visuomenėje / A. Vosyliūtė — Socialiniai politiniai procesai — Lietuva Europos Sąjungoje / V. Gaidys — Lietuvos gyventojų partinės preferencijos 2004-2005 m. / V. Gaidys — Praeities ir dabarties vertinimas, ateities lūkesčiai / V. Gaidys — Seimo senbuviai ir naujokai / I. Matonytė — Etninio nepakantumo ir ksenofobijos apraiškos Lietuvoje: visuomenės nuomonė / K. Rybakova — Gimstamumo mažėjimas - svarbiausia Lietuvos demografinės pusiausvyros praradimo prielaida / V. Stankūnienė, A. Jasilionienė, M. Gedvilaitė, V. Tretjakova — Socialinė apsauga — Socialinių paslaugų sektorius Lietuvoje: apimtis, struktūra ir plėtros poreikis visuomenės senėjimo kontekste / L. Žalimienė — Pagyvenusių žmonių užimtumas / R. Lazutka, D. Skučienė — Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos poreikių tyrimas / R. Lazutka, L. Žalimienė, D. Skučienė, L. Šumskaitė.
Summary / Abstract:

LTŠiame knygos skyriuje yra pateikta požiūrių į Lietuvos narystę Europos Sąjungoje dinamika 2004-2005 m., parodoma, kad praėjus pusantrų metų po įstojimo lietuviai nenusivylė naryste, palaikymas išlieka aukštas, kaip ir pirmą narystės mėnesį. Lietuva pagal Eurobarometro duomenis yra viena iš labiausiai narystę vertinančių šalių. Pritarimas narystei yra aukštas visose socialinėse demografinėse grupėse. Pateikiama politinių partijų populiarumo dinamika po rinkimų. Parodoma, kad per metus laiko sumažėjo Darbo partijos populiarumas, pakilo Tėvynės Sąjungos ir Naujosios Sąjungos populiarumas, kitų partijų reitingai nekito. Analizuojami elektoratų socialiniai demografiniai ypatumai. Nagrinėjami “Naujojo Baltijos barometro“ duomenys apie gyventojų požiūrius į ekonominę ir politinę sistemą praeityje, dabartyje ir ateityje. Gyventojai gana palankiai vertina praeities realijas, tačiau 2004 m. tas palankumas pradėjo mažėti. Iki 2004 m. (1993, 1995, 1996, 2000, 2001 m. tyrimai) labai nepalankiai buvo vertinama dabarties ekonominė sistema Lietuvoje, o 2004 m. dominuoja jau pozityvios nuostatos. Žymiai geriau vertinama ir dabarties politinė sistema. Ypač pažymėtinas lietuvių optimizmas ateities atžvilgiu, Lietuva yra viena iš optimistiškiausių šalių Europos Sąjungoje. [Iš leidinio]

ENThis chapter of the book provides dynamics of views toward the membership of Lithuania in the European Union for 2004-2005 and shows that after one and a half years following the accession Lithuanians aren’t out conceit with the membership and support in this area remains rather high just as during the first month of the membership. According to data of Eurobarometer, Lithuania is one of the countries that value the membership the most. Acceptance of the membership is high in all social demographic groups. Popularity dynamics of political parties after elections is provided. It shows that popularity of the Labour Party decreased over the year, meanwhile the popularity of the Homeland Union (Lit. Tėvynės Sąjunga) and the New Union (Lit. Naujoji Sąjunga) increased; ratings of other parties did not change. Peculiarities of electorates and social demographics are analysed. The chapter analyses the data of the New Baltic Barometer regarding the attitude of residents toward the economic and political system in the past, the present, and the future. Residents rather positively evaluated realities of the past, although this acceptance started decreasing in 2004. Until 2004 (researches of 1993, 1995, 1996, 2000, and 2001), the current economic system of Lithuania was evaluated very negatively, and positive attitudes started prevailing since 2004. The current political system was much better evaluated as well. Optimism of Lithuanians toward the future is especially noteworthy and Lithuania is one of the most optimistic states in the European Union.

ISBN:
9955531193
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2002
Updated:
2020-09-29 11:51:02
Metrics:
Views: 28
Export: