Ethnic minorities and public policy : the case of Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Ethnic minorities and public policy: the case of Lithuania
Keywords:
LT
Visaginas; Lietuva (Lithuania); Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos dvi pagrindinės temos – įstatymų, teisės aktų, reglamentuojančių etninių mažumų padėtį Lietuvoje, vystymąsis nuo 1990-ųjų metų bei dabartinė etninių mažumų socialinė situacija Lietuvoje. Pradžioje pateikiama socialiniuose moksluose ir teisės aktuose naudojamų terminų apžvalga, pateikiami Lietuvos etninę sudėtį atspindintys statistiniai duomenys. Aptariant teisinius dokumentus, nagrinėjami pagrindiniai šalies įstatymai, pavyzdžiui, pilietybės, švietimo, tautinių mažumų, valstybinės kalbos įstatymų, ir tarptautinės sutartys, įtvirtinantys pagrindinius žmogaus teisių ir nediskriminacijos principus teisės aktuose. Išsamiai aptariama tarptautinių konvencijų ratifikavimo įtaka atitinkamiems Lietuvos teisės aktams. Socialinės adaptacijos koncepcija gali būti sėkmingai taikoma analizuojant etninius procesus šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje. Straipsnyje pateikiamas artimesnis žvilgsnis į etninių mažumų situaciją Visagino mieste. Ši atvejo studija atskleidė etninių mažumų narių suvokimą apie socialinius pokyčius po-sovietinėje Lietuvoje, vietos gyventojų situacijos sudėtingumą, į kurį mažai dėmesio kreipia vietos ir centrinė valdžia, plėtojant socialinės politikos priemones, galinčias sušvelninti socioekonomines gyventojų problemas ir skatinti jų integraciją į Lietuvos visuomenę. Išvadose teigiama, kad nepaisant lygių teisių visiems Lietuvos piliečiams, individualūs statuso pokyčių suvokimai skiriasi tarp etninių grupių, tarp mažumos narių vyrauja socialinio nesaugumo jausmas. Etninių grupių adaptacija išlieka socialiniu iššūkiu demokratinėje visuomenėje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tautinės mažumos; Viešoji politika; Ethnic minorities; Public policy.

ENThe article discusses two main topics – the development of the laws regulating the situation of ethnic minorities in Lithuania since 1990 and the present social situation of ethnic minorities in Lithuania. First, the article presents an overview of the terms used in social sciences and legal documents and provides statistical data that reflect the ethnic composition of Lithuania. The article examines the main laws of the country, e.g. the laws regulating citizenship, education, national minorities, and official language, as well as international agreements establishing the basic principles of human rights and non-discrimination in legal documents. The article provides a thorough discussion of the influence of the ratification of international conventions on the respective legal documents of Lithuania. The article offers a closer look at the situation of ethnic minorities in Visaginas town. This case study revealed the understanding of the ethnic minorities of the social changes in post-soviet Lithuania. Furthermore, it shows the complexity of the situation of the local population, which is disregarded by the local and central authorities in the development of social policy measures that may alleviate the socio-economic problems of the population and encourage their integration to the Lithuanian society. The article concludes that, despite the equal rights of all the citizens of Lithuania, ethnic groups differ in their perceptions of changes in the individual status, and that the feeling of social insecurity is widespread among the minorities.

ISBN:
9525265188
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9412
Updated:
2013-04-28 16:57:39
Metrics:
Views: 38
Export: