Kai kurios išvestinių būdvardžių ir iš jų padarytų prieveiksmių pateikimo aiškinamuosiuose lietuvių kalbos žodynuose problemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurios išvestinių būdvardžių ir iš jų padarytų prieveiksmių pateikimo aiškinamuosiuose lietuvių kalbos žodynuose problemos
Alternative Title:
Some problems concerning the presentation of derived adjectives and of adverbs formed from them in explanatory Lithuanian dictionaries
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aiškinamasis žodynas; Išvestiniai būdvardžiai; Išvestinis būdvardis; Prieveiksmiai; Prieveiksmis; Reikšmė; Sinonimai; Žodžių daryba; Adverb; Adverbs; Derived adjective; Derived adjectives; Explanatory dictionary; Meaning; Synonyms; Word formation.
Keywords:
LT
Aiškinamasis žodynas; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Reikšmė; Sinonimai / Synonyms; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
EN
Adverb; Adverbs; Explanatory dictionary; Meaning; Synonyms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama, kokiu būdu lietuvių kalbos aiškinamuosiuose žodynuose aiškinamos išvestinių būdvardžių reikšmės. Nuorodinis būdas, kuriuo dažnai remiamasi, nėra geras, nes juo parodoma tik būdvardžio kilmė ir menkai kas pasakoma apie jo reikšmę. Tai matyti palyginus būdvardžių su priesaga -inis, -ė ir -iškas, -a pateikimą (alegorin||is, ~ė (1) –> alegorija: ~ė prasmė). Tokiu atveju nustatant reikšmę tenka remtis iliustraciniais pavyzdžiais (jeigu jų esama) ir žiniomis apie būdvardžių priesagų reikšmes. Dauguma būdvardžių priesagų turi ne vieną darybinę reikšmę. Būdingiausia -iškas, -a priesagos daiktavardinių būdvardžių darybinė reikšmė – 'panašus į pamatiniu žodžiu pasakytą daiktą'. Priesagos -inis, -ė būdvardžių darybinės reikšmės: 'padarytas iš pamatiniu žodžiu pasakyto daikto ar su tuo daiktu, susideda iš jo' (aguoninis pyragas); 'priklausąs pamatiniu žodžiu pasakytam daiktui, susijęs su tuo daiktu' (antraštinis žodis). Šiais atvejais žodžio reikšmę paliekama išsiaiškinti žodyno skaitytojui. Tikrąsias būdvardžio reikšmes nustatyti ne visada padeda ir pateiktos iliustracijos (bajorišk||as, ~a (1) –> bajoras: ~i drabužiai. ~ai prv.). Būdvardis bajoriškas gali reikšti: 'toks kaip bajorų, puikus' arba 'būdingas bajorams'. Taigi aiškinamajame žodyne svarbu ne tik aiškiai pateikti žodžių reikšmes, bet atspindėti ir realią žodžių bei jų reikšmių vartoseną, o ne žodžio atsiradimo kelią. Panagrinėjus „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ matyti, kad žodyno rengėjai, stengdamiesi susieti tam tikrus būdvardžius ir prieveiksmius darybiškai, neatsižvelgė į žodžių vartoseną.

ENThis article discusses what should be changed in explanatory Lithuanian dictionaries in the presentation of derived adjectives and of adverbs formed from them. The following conclusions are reached: 1) defining adjectives through references should be avoided because this method does not reveal their meaning; 2) including adverbs with the suffix -iškai in other entries should be avoided because their meaning then remains unexplained and, moreover, nonexistent words are created; 3) sometimes, when there is no alternative, references should be used to define adverbs ending in -iškai. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34969
Updated:
2017-03-24 14:31:25
Metrics:
Views: 20
Export: