XX a. lietuvių modernistinis romanas : raidos ir poetikos linkmės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XX a. lietuvių modernistinis romanas: raidos ir poetikos linkmės
Alternative Title:
Lithuanian modernistic novel of the 20th century: the trends of development and poetics
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010.
Pages:
289 p
Series:
Ars critica : AC
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Kai kurių modernistinio romano tyrimų apžvalga — Teorinės ir metodologinės modernistinio romano tyrinėjimo linkmės — Modernizmas: „dehumanizuotas“ ir egzistencialistinis menas — Modernizmo apibrėžties bandymai — Modernistinis menas kaip „dehumanizuotas“ menas — Egzistencialistinis menas — Istorinės Vakarų modernistinio romano raidos linkmės — „Vidinio monologo“ ir „sąmonės srauto“ sampratos — Teoriniai-istoriniai modernistinio romano modeliai — Modernistinis romanas: fenomenologiškas meninis pasaulis — Modernistinio romano analizės strategijos — Teksto strategijos samprata — Klasikinio modernistinio romano modelis — Avangardistinio romano modelis — Egzistencialistinio romano modelis — Prancūzų „naujojo romano“ modelis — Lotynų Amerikos „naujojo romano“ modelis — Modernistinis romanas tarpukario Lietuvoje — Premodernizmas: impresionistinis romanas (Igno Šeiniaus Kuprelis, 1913; Antano Vaičiulaičio Valentina, 1936; Kazio Jankausko Jaunystė prie traukinio, 1936) — Avangardistinio romano modelio link: Kazio Borutos Namas № 13 (1928) — Klasikinio modernistinio romano modelis (Igno Šeiniaus Siegfried Immerselbe atsijaunina, 1934; Stasio Leskaičio Spūdai, 1937) — Modernistinis romanas išeivijoje — Premodernizmas: impresionistinis romanas (Vinco Ramono Kryžiai, 1947) — Egzistencialistinio romano modelis (Algirdo Landsbergio Kelionė, 1954; Antano Škėmos Balta drobulė, 1958) — Klasikinio modernistinio romano modelis (Vytauto Janavičiaus Vaikystė, 1952; Petro Tarulio Vilniaus rūbas, 1965; Jurgio Jankaus Anapus rytojaus, 1978) — Modernistinis romanas sovietinėje Lietuvoje — „Vidinio monologo“ romanas (Vytauto Sirijos Giros Štai ir viskas, 1963; Alfonso Bieliausko Kauno romanas, 1966; Mykolo Sluckio Adomo obuolys, 1966; Jono Mikelinsko Genys yra margas, 1976) —Egzistencialistinio romano modelis (Broniaus Radzevičiaus Priešaušrio vieškeliai, 1-2, 1979-1985; Valdo Papievio Ruduo provincijoje, 1989) — Lotynų Amerikos „naujojo romano“ modelis (Sauliaus Tomo Kondroto Žalčio žvilgsnis, 1981; Ir apsiniauks žvelgiantys pro langą, 1985) — Klasikinio modernistinio romano modelis (Icchoko Mero Striptizas, arba Paryžius-Roma-Paryžius, 1976; Romualdo Lankausko Užkeiktas miestas, 1988; Ričardo Gavelio Vilniaus pokeris, 1989) — Modernistinis romanas nepriklausomoje Lietuvoje — Klasikinio modernistinio romano modelis (Jurgos Ivanauskaitės Ragana ir lietus, 1993; Jurgio Kunčino Tūla, 1993; Mariaus Ivaškevičiaus Istorija nuo debesies, 1998) — Išvados — Summary — Literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Romanų rodyklė.
Summary / Abstract:

LTLietuvių modernistinis romanas yra neatsiejama ir svarbi bendrųjų nacionalinės literatūros raidos procesų dalis. Kertiniai jo genezės veiksniai – tai vėlyvas romano žanro kūrinių atsiradimas, menininko ir literatūros priklausymas nuo istorinės, politinės, ideologinės situacijos. Lietuvių modernistinio romano raida formavosi tarpukario Lietuvoje, išeivijoje, (po)sovietinėje Lietuvoje. Istorinė ir teorinė lietuvių modernistinio romano raidos rekonstrukcija reikšminga stengiantis suvokti ir romanistikos, ir visos nacionalinės literatūros procesus, vykusius XX amžiuje. Darbe pirmą kartą siekiama išskirti atskirą lietuvių literatūros objektą – modernistinį romaną, o kartu pasiūlyti vieną iš galimų modernistinio romano teorinių koncepcijų.

ENLithuanian modernist novel is an integral and important part of common national literature development processes. The fundamental factors of its genesis are the late emergence of works in the genre of novel, the dependence of a writer and literature on the historical, political and ideological situation. The development of Lithuanian modernist novel took place in the interwar Lithuania, in emigration and (post) Soviet Lithuania. Historical and theoretical reconstruction of the development of Lithuanian modernist novel is significant for the perception of processes of in the genre of Romance and in the whole national literature in the 20th century. It is the first work aimed at a separate object of the Lithuanian literature – modernist novel, and at the same time at offering one of possible theoretical concepts of modernistic novel.

ISBN:
9786094250316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28551
Updated:
2022-01-27 19:17:11
Metrics:
Views: 49
Export: