Liaudiški ir tarmiški augalų genčių vardai šiuolaikinėje lietuvių prozoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liaudiški ir tarmiški augalų genčių vardai šiuolaikinėje lietuvių prozoje
Alternative Title:
Folk and dialectal names of the genera of plants in contemporary Lithuanian prose
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2015, t. 72, p. 85-110
Keywords:
LT
Proza / Prose; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Terminija / Terminology; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tyrimo objektas - 49 šiuolaikinės lietuvių prozos autorių 80 kūrinių rasti 203 vienažodžiai augalų genčių vardai, kurie kuo nors (šaknimi, reikšme, daryba ar fonetine sudėtimi) skiriasi nuo mokslinių pavadinimų. Augalų vardai, kurie nepriklauso bendrinės kalbos leksikai, turi aiškias regioniškumo žymes, plačiau vartojami vienoje ar keliose tarmėse, straipsnyje vadinami tarmybėmis arba tarmiškais augalų vardais. Augalų vardai, kurių šaknis kitokia nei įprasta mokslo terminijoje, tačiau priklausantys visuotinei leksikai, t. y. žinomi bemaž visiems lietuvių kalbos vartotojams, neturintys ryškių sąsajų su kuria nors tarme, straipsnyje vadinami liaudiškais augalų vardais arba kolokvializmais. Pagrindinis tyrimo tikslas - nustatyti, kokių liaudiškų ir tarmiškų vienažodžių augalų genčių vardų vartojama šiuolaikinėje lietuvių prozoje, išanalizuoti jų struktūrą, kilmę ir Paplitimą, aptarti jų vartosenos grožiniuose tekstuose funkcijas ir kontekstą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Augalo vardas; Kolokvializmas; Liaudiškas augalo vardai; Meninis stilius; Proza; Tarminis augalo vardas; Tarmybė; Artistic style; Colloquialism; Dialectal name of plant; Dialecticism; Folk name of plant; Name of plant; Name of the plant; Prose.

ENThe object of research presented in the article is 203 one-word names of the genera of plants from 80 works of 49 authors of contemporary Lithuanian prose which are in some way (by their root, meaning, formation or phonetic composition) different from their scientific names. The names of plants which do not belong to the standard lexis, have clear features of regionalism and are more commonly used in one or several dialects are referred to as dialecticisms or dialectal names of plants in the article. The names of plants having a different root than that usually used in scientific terminology but belonging to general lexis, i.e. known to nearly all users of the Lithuanian language and having no clear links with any of the dialects, are referred to as folk names of plants or colloquialisms. The main research aim is to identify what folk and dialectal one-word names of the genera of plants appear in contemporary Lithuanian prose, to analyse their structure, origin and prevalence and to discuss the functions and context of their use in the texts of fiction. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55336
Updated:
2019-01-18 12:49:13
Metrics:
Views: 48    Downloads: 8
Export: