Naujasis lietuvių ir latvių romanas: raidos tendencijos 1988-2000-aisiais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujasis lietuvių ir latvių romanas: raidos tendencijos 1988-2000-aisiais
Alternative Title:
The New Lithuanian and Latvian novel: development tendencies 1988–2000
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006.
Pages:
606 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Modernėjimo linkmės — Permainų vėjuose — Naujasis istorizmas — Tradicinio romano pokyčiai — Pokolonijinio diskurso ženklai: ribų peržengimas — Romano poetiškėjimas — Pasaulio internalizacija — Poetinis „Atminties“ romanas. L. Gutausko „Vilko dantų karoliai“ ir I. Indranės „Paukščių valanda“ — Savojo identiteto beieškant. I. Lubejo „Naivūs žaidimai“ — G. Cieškaitės romano „Pragaro smurtas, dangaus ištikimybė“ poetinės struktūros — Modernizmo modeliai — Dabarties istorinimas S. Šaltenio romane „Kalės vaikai“ ir A. Belo romane „Žmonės valtyse“ — Istorijos kaip dekadanso metafora A. Belo romane „Nemiga“ — Labirinto archetipas A. Belo romane „Latvių labirintas“ ir P. Dirgėlos romane „Benamių knygos“ — Istorijos ir kultūros rekonstrukcija E. Ignatavičiaus romane „Marso pilnatis“ — Istorinis biografiškumas A. Beinarės romane „Rygos Dievo motinos vienuolynas“ — Romanas esė. G. Repšės „Prisilietimai“ — Postmodernistinės prozos reakcijos — Griūties estetika — Postmodernistinė istorijos interpretacija. Antirealybė R. Gavelio ir A. Tarvido romanuose — Parodijinė kultūros vizija J. Kunčino ir J. Vėverio romanuose. Antitradicija ir antimitas J. Kunčino kūryboje — „Romanas apie romaną“: J. Vėverio „Veidrodžių vynas“ — Romanas hipertekstas: L. Gundaro „Pėdos stiklo kalne“ — Antikultūros manifestacija H. Kunčiaus romanuose — Orientalistinės postmoderniosios prozos orientacijos — Postmodernizmo antinomijos: pasaulio mirtis ir kosmogonija G. Repšės romane „Raudonas“ ir N. Ikstenos romane „Gyvenimo šventimas“ — Siurrealizmo atošvaistos — Absurdo - nekomunikatyvioji proza — Romanas alegorija — Mitopoetinis romanas — Iracionalios tikrovės akivaizdoje —The New Lithuanian and Latvian novel: Development Tendencies (1988-2000) — Romanų rodyklė — Asmenvardžių rodyklė.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje siekiama aptarti lietuvių ir latvių romano raidą 1988 – 2000-aisiais metais. Darbo objektas – reikšmingiausi lietuvių ir latvių romano pavyzdžiai, turėję didžiausios įtakos šiuolaikinės prozos plėtotei, žymėję tradicijos lūžį, įteisinę naują meninę žmogaus ir pasaulio koncepciją, stiliaus paieškas. Tipologinėje studijoje aptariamos susiformavusios naujos lietuvių ir latvių romano tradicijos ir žanriniai modeliai, brėžiamas jų ryšys su vakarų literatūros kontekstu.

ENThis monograph discusses tendencies in the development of the Lithuanian and Latvian novel from 1988 to 2000. The objective is to examine the style of the most significant Lithuanian and Latvian novels, those that have had the largest influence on the development of modern prose writing, have represented the most significant break with tradition, and have legitimised a new artistic conception of Man and the Universe. In this typological study, the development of new Lithuanian and Latvian novel traditions and genre models is discussed; their relationship to Western European literature is sketched.

ISBN:
9955121203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9044
Updated:
2021-01-04 20:23:58
Metrics:
Views: 45
Export: