Geležies metalurgija Lietuvos teritorijoje iki XIII amžiaus. Archeologijos duomenys : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Geležies metalurgija Lietuvos teritorijoje iki XIII amžiaus. Archeologijos duomenys: disertacija
Alternative Title:
Metallurgy on the Territory of Lithuania Until the 13th Century. Archaeological Data
Publication Data:
Vilnius ; Klaipėda, 2007.
Pages:
[1], 248 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Klaipėdos universitetas, 2007. Bibliografija.
Keywords:
LT
13 amžius; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Iron metallurgy in the territory of Lithuania until the 13th century. Archaeological data Vilnius ; Klaipėda, 2007 43, [1] p.,schem
Summary / Abstract:

LTGeležies išgavimas, apdirbimas ir panaudojimas yra viena iš svarbiausių geležies amžiaus materialinės kultūros problemų, tačiau geležies metalurgija Lietuvoje yra vis dar mažai tyrinėta sritis. Disertacijos tyrimų objektas yra Lietuvos archeologinės vietos su visų tipų geležies metalurgijos radiniais, o ją rašant naudoti tokie tyrimų metodai kaip kartografija, statistika, tipologija, lyginamoji analizė. Jos tikslas - nušviesti geležies metalurgijos raidą Lietuvoje bei bendras plėtros tendencijas; susisteminti ir išanalizuoti iki šiol Lietuvoje sukauptus geležies metalurgijos archeologinius duomenis; pasiūlyti geležies lydymo verslo radinių terminiją. Disertacijoje pateikiama istoriografinė geležies metalurgijos tyrimų Lietuvoje ir kaimyniniuose kraštuose apžvalga, aptariami šaltiniai. Buvo sudaryti geležies lydymo radimviečių žemėlapiai ir nagrinėjamas kartografuojant išryškėjęs radinių paplitimo netolygumas kaip Lietuvos geležies metalurgijos raidos ypatybė. Aptariama geležies lydymo verslo savarankiškumo ir vidaus prekybos geležimi problema. Disertacijoje analizuojamas Lietuvos archeologinėms vietoms būdingas geležies metalurgijos medžiagų, įrangos, įrankių bei gamybos produktų kompleksas, apimantis visą gamybos ciklą nuo rūdos kasimo iki galutinio produkto – kritės- gavimo. Aptariami radinių komplekso dalių tarpusavio ryšiai, pateikiama radinių tipologija. Nagrinėjama Lietuvos geležies metalurgijos chronologijos problema (II a. prieš Kr. – XIII a.) ir Lietuvos geležies lydymo verslo vieta Baltijos jūros regiono kontekste. [Iš leidinio]

ENThe extraction, working and use of iron were one of the central problems of the material culture of the Iron Age. However, there are still very few studies on iron metallurgy in Lithuania. The object of the dissertation research is the archaeological sites with all types of discoveries of iron metallurgy. The dissertation uses such research methods as cartography, statistics, typology, and comparative analysis in order to describe the development of iron metallurgy in Lithuania and the general development trends; systematise and analyse the archaeological data on iron metallurgy that has been collected in Lithuania until now; and suggest terminology for the finds of iron casting craftworks. The dissertation preset a historiographical overview of research on iron metallurgy in Lithuania and the neighbouring countries and discusses the literature. Maps of locations with iron casting finds have been drawn and the unevenness in the distribution of finds is discussed as a feature of the development of iron metallurgy in Lithuania. The dissertation analyses the complex of iron metallurgy materials, equipment, tools and manufactured products typical to Lithuanian archaeological sites, which includes the entire manufacturing cycle from the extraction of ore to the final product. Furthermore, the dissertation discusses the mutual interrelations between the parts of the complex of finds and presents a typology of finds. The issue of the timeline of the Lithuanian iron metallurgy and the role of the iron casting craft in the context of the Baltic Sea region are examined.

Related Publications:
  • Geležies metalurgija Lietuvoje : archeologijos duomenys / Birutė Kazimiera Salatkienė ; Šiaulių universitetas. Humanitarinis fakultetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2010. 260 p.
  • Metalurginės veiklos pėdsakai Aiseto ežero saloje (Molėtų r. sav.) / Andra Simniškytė. Atrasti praeitį. Išsaugoti ateičiai : straipsniai, skirti archeologo Gintauto Zabielos 60-mečiui / sudarytojai: Vykintas Vaitkevičius, Audronė Bliujienė. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2022. P. 162-184.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10821
Updated:
2022-02-07 20:08:29
Metrics:
Views: 27
Export: