Impilties piliakalnio gamtinės ir kultūrinės aplinkos raida : kompleksinio tyrimo rezultatai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Impilties piliakalnio gamtinės ir kultūrinės aplinkos raida: kompleksinio tyrimo rezultatai
Alternative Title:
  • The Impiltis Mound and its Natural and Cultural Environment: Results of an Interdisciplinary Research
  • Impiltis hill-fort I and its natural and cultural palaeoenvironment. Results of an interdisciplinary research
Keywords:
LT
Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology); Piliakalniai / Hilforts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami kompleksinio tyrimo (naudoti archeologiniai, litologiniai, geocheminiai, silicinių mikroliekanų ir sporų-žiedadulkių analizės metodai) Impilties archeologiniame komplekse rezultatai. Tyrimo objektas – geležies amžiaus-ankstyvųjų viduramžių piliakalnis ir jo gamtinė bei kultūrinė aplinka. Tyrimo tikslas – rekonstruoti piliakalnio kultūrinio kraštovaizdžio raidą bei nustatyti žmogaus ūkinės veiklos įtakos paveiktus gamtinės aplinkos pokyčius. Paleoaplinkos tyrimai buvo derinami su mažos apimties archeologiniais tyrinėjimais X-XIII a. datuojamoje Impilties I piliakalnio gyvenvietėje ir II-XIII a. datuojamame piliakalnyje. Gauti duomenys leidžia spręsti apie viso mikroregiono, kurį sudaro trys piliakalniai, išsidėstę 1,5x2 km plote, gamtinės ir kultūrinės aplinkos raidą. Kompleksinio tyrimo metu gauti rezultatai leido išskirti penkis Impilties vietovės raidos etapus, apimančius XI-XIV a. Visą šį laikotarpį čia nuolat praktikuota žemdirbystė ir gyvulininkystė. Intensyviausia ūkinė veikla vykdyta XII a. pradžioje-XIII a. pradžioje. Jos intensyvumas ryškiai sumažėjo XIII a. antrojoje pusėje: tai siejama su 1263 m. Livonijos armijos puolimu ir Impilties pilies sudeginimu, tačiau ir po piliakalnio apleidimo žmonių veikla Impilties apylinkėse visiškai nenutrūko.Reikšminiai žodžiai: Impiltis; Piliakalniai; Kultūriniai sluoksniai; Vakarų Lietuva; Žiedadulkių analizės metodai; Impiltis; Hill-fort; Cultural layers; West Lithuania; Pollen analyses.

ENThe article presents the results of an interdisciplinary research (methods of archaeological, lithological, geochemical, siliceous microfossils and spore-pollen analysis) of the archaeological complex of the Impiltis mound. The present research deals with the mound of the period from the Iron Age to the early Middle Ages and its natural as well as cultural environment. The aim of the research is to reconstruct the development of the cultural landscape as well as to define the impact of human economic activities on the changes of the natural environment of the mound. A paleoenvironmental research was implemented along with minor archaeological studies of the settlement of the Impiltis mound I which is dated back to the 10th-13th centuries as well as of the fort dated back to the 2nd-13th centuries. The data obtained in the course of the research revealed the natural and cultural development of the environment of the whole micro-region of the three hills covering the territory of 1,5x2 km2. The results of the interdisciplinary research highlight five stages of the development of the settlement of Impiltis, which embrace the period from the 11th to the 14th centuries. Land cultivation and husbandry prevailed here throughout the period. The most intense economic activities date to the period of the 12th - beginning of the 13th century. A drop in human activities, registered during the second half of the 13th century, coincides with the destruction of the mound by the conquest of the German Order in 1263. Nevertheless, agriculture and husbandry continued after the mound was abandoned.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1111
Updated:
2020-02-13 15:27:29
Metrics:
Views: 63
Export: