Lietuviška geležis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviška geležis
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2003.
Pages:
147 p
Notes:
Bibliogr.: p. 131-146.
Contents:
Pratarmė — Geležis: pažintis ir plitimas — Pažintis su geležimi — Geležies gavybos pradžia — Geležies gavybos plėtra — Lietuvos geležies rūda — Geležies rūdų sudėtis ir savybės — Balų rūdos paplitimas Lietuvoje — Rūdos paieškos ir kasyba — Rūdos sodrinimas — Medžio anglys — Medžio anglių sudėtis ir savybės — Medienos anglinimas duobėse — Medienos anglinimas stirtose — Geležies gavyba Lietuvoje nuo ankstyvojo geležies amžiaus iki vėlyvųjų viduramžių — Tiesioginis geležies gavybos būdas — Seniausieji geležies gavybos pėdsakai Lietuvoje — Rudnelių tipai ir jų paplitimas — Dubens tipo rudnelės — Šachtinė rudnelė su šlako duobe po žaizdru — Šachtinė rudnelė su šlako išleidimo anga — Metalurginiai rudnelės procesai — Tiesioginio geležies gavybos proceso esmė — Rudnelės šlakas ir jo reikšmė: Šlako susidarymas; Cheminė ir fazinė rudnelių šlako sudėtis; Fosforo junginiai; Redukuotos geležies intarpai lydymo šlakuose; Fizinės šlakų savybės — Kalimas — Kalvio žaizdras — Kalimo technologija — Kalviškasis suvirinimas — Viduramžių rudnia — Rudnios įranga — Darbo organizavimas — Dusmenų dvaro rudnia — Rudnių paplitimas — Aukštakrosnės — J. Chreptavičiaus aukštakrosnės Vyšniave — Vyšniavo aukštakrosnės ketaus ir šlako tyrimai — Radvilų aukštakrosnė ir geležies gamykla — K. Brzostovskio aukštakrosnė Štabine — Pabaiga — Literatūra — Sutrumpinimai.
Keywords:
LT
Gavyba; Geležies gamyba; Geležies rūda; Geležis; Lietuva; Lydimas; Metalurginiai procesai; Rudnelės; Technologija.
EN
Furnaces; Iron; Iron ore; Iron production; Lithuania; Metallurgical process; Mining; Smelting; Technology.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje yra aptariami svarbiausi geležies gavybos etapai. Tai geležies gavyba rudnelėse, geležies lydymas ir apdirbimas viduramžių rudniose, bei ketaus gavyba aukštakrosnėse ir jos perlydimas į geležį ir plieną. Kaip teigiama monografijoje, geležis Lietuvoje iš vietinių balų rūdos buvo lydoma du tūkstančius metų, kurie turėjo didelės reikšmės visuomenės materialinės kultūros evoliucijos kelyje. Per šiuos du tūkstančius metų vis kito geležies apdirbimo priemonės. Pastebima, kad sukaupta archeologinė medžiaga leidžia daryti prielaidas, jog geležies gavybos ir jos apdirbimo vietų Lietuvoje – nemažai. Atkreipiamas dėmesys, jog naudingos informacijos apie geležies gavybą ir naudotas technologijas randama ir rašytiniuose šaltiniuose. Konstatuojama, kad nėra aišku, kada ir kur pradėta tikslinga geležies gavyba ir apdirbimas. Įdomu tai, kad tyrėjai laikosi nuomonės, jog žmonės geležį išmoko lydyti tarpusavyje nesusijusiose pasaulio vietose. Aptariama, kaip vyko geležies gavybos plėtra. Geležies gavybos centrai ir geležies metalurgijos žinių plitimo keliai pateikiami iliustracijoje. Nurodoma, kad magnetinė geležies rūda Lietuvoje buvo aptikta 1973–1976 m., kai buvo kartografuojamas Varėnos rajono kristalinis pamatas, o 1982–1988 m. čia buvo nustatyti keturi geležies rūdos telkiniai, septynios rūdos apraiškos ir trylika magnetinių anomalijų. Pastebėta, kad balų rūda Lietuvoje aptinkama daug dažniau nei sideritinė rūda. Iki 19 a. pabaigos ši rūda buvo vienintelė Lietuvoje rudnių ir aukštakrosnių žaliava.

ENThe major iron extraction stages are discussed in the monograph. It covers iron extraction in small iron smelting furnaces, iron smelting and processing in medieval iron smelting furnaces as well as extraction of cast-iron in blast-furnaces and its re-smelting into iron and steel. According to the monograph, iron has been smelted from ore of local swamps for two thousand years in Lithuania. This played a very significant role in the evolution of the society’s tangible culture. Over these two thousand years, iron processing means constantly changed. It is noted that the accumulated archaeological material allows to assume that there were quite a few places of iron extraction and processing in Lithuania. It is noteworthy that useful information about iron extraction and technologies used can be found in written sources as well. It is stated that it is not clear when and where a purposeful iron extraction and processing started. It is interesting that researchers are of the opinion that people learnt to smelt iron in different unrelated places of the world. It is discussed how iron extraction developed. Iron extraction centres and the spread of knowledge about iron metallurgy are presented in the figure. It is specified that magnetic iron ore was detected in Lithuania in 1973–1976, when the crystalline basement in Varėna District was cartographed, and in 1982–1988 four deposits of iron ore, seven manifestations of ore and thirteen magnetic anomalies were detected there. It was noticed that swamp ore is detected in Lithuania much more often than siderite ore. This type of ore was the only raw material for iron smelting furnaces and blast-furnaces in Lithuania till the end of the 19th century.

ISBN:
9955095512
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13603
Updated:
2020-10-12 16:47:56
Metrics:
Views: 178
Export: