Įmonių bankroto grėsmės vertinimo rodiklių naudojimas auditui : teorinis aspektas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių bankroto grėsmės vertinimo rodiklių naudojimas auditui: teorinis aspektas
Alternative Title:
Using of indicators of the corporate bankruptcy threat assessment in auditing: theoretical aspect
In the Book:
Apskaita, auditas, analizė : mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste. D. 1. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. P. 679-690
Keywords:
LT
Auditas; Bankrotas; Informacijos patikimumas; Lūkesčių plyšys; Patikimumas; Veiklos tęstinumas.
EN
Audit; Auditing; Bankruptcy; Business continuity and reliability of the information; Expectations gap; Reliability.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami auditui reikšmingiausi santykiniai finansiniai rodikliai, pagrįsti rodiklių taikymo įmonių bankroto prognozavimo modeliuose dažniu. Rodikliai atrinkti remiantis moksline literatūra, išnagrinėjus santykinių rodiklių grupes, jų apibūdinamus aspektus, grindžiant stochastinio ryšio tarp bankroto grėsmės ir santykinių finansinių rodiklių stiprumu. Ryšio stiprumo lyginamosios analizės rezultatai traktuojami kaip informatyviausi santykiniai finansiniai rodikliai, geriausiai išreiškiantys įmonės būklę ir bankroto grėsmę bei pagrindžiantys tęstinumo prielaidą. Straipsnio aktualumą iššaukė banko„Snoras“ bankrotas, dėl ko Lietuvoje iškilo audito technologijos svarstymai nustatant veiklos tęstinimą. Iš analizuotos mokslinės literatūros matyti, kad būtinas prevencinis požiūris į bankroto diagnozavimą, priklausomai nuo pramonės šakos specifikos, kai kiekvienas sektorius gali turėti specifinį bankroto diagnozavimo požiūrį. Todėl, įvertinant modelių pagrįstumą, svarbu apsvarstyti aplinkybes, kurioms esant, buvo sukurti autorių bankroto diagnozavimo modeliai. Tirtuose modeliuose dažniausiai aptinkamas retrospektyviniai santykiniai rodikliai, mažai dėmesio skiriama kokybiniams ir prevenciniams (perspektyviniams) rodikliams. Prie perspektyvinių finansinių rodiklių, galinčių prognozuoti bankroto grėsmę audito technologijos kontekste galima priskirti tuos, kurie atspindi stochastinio ryšio tarp bankroto grėsmės ir santykinių finansinių rodiklių stiprumą ilgalaikėje perspektyvoje, neatmetant binarinių kintamųjų regresijos modeliuose. [Iš leidinio]

ENThe European Commission's Enterprise and Industry Directorate-General for the information provided states that the European Union Member fraudulent bankruptcy of 4—6 percent, the bankrupt firms. Lithuanian company Bankruptcy Management Department, since 1993 by 2009 September 30, bankruptcy proceedings to start 14 banks and 8214 companies, from bankruptcy of a bank to accept an arbitrary, and 30 firms, of which 4 are businesses deliberate recognition of the bankruptcy annulled. In Lithuania in 1993–2010 bankruptcy and creditors of bankrupt enterprises to adopt requirements for bankruptcy early in the process reached 20448.3 million, million and 1.5 times higher than those assets, which amounted to 13550.3 million. LTL. For 1993–2010, the occurred in corporate bankruptcies, jobs were lost 108112 workers. Many of the fraudulent associate with illegal or improper management. Based on these data, it appears that companies often go bankrupt due to improper management behavior, unprofessional and inability to properly and responsibly organize the company in achieving the company goals. Therefore, scientists have questions: how to prevent the consequences of bankruptcy, insolvency risk using performance indicators in Lithuania? How these variables intergruoti technology audit, assessing the company's business continuity? Authors of the article to the threat of bankruptcy to offer prospective diagnosis of the financial indicators that can predict the risk of insolvency in the context of the audit technology. Diagnostic methods used in bankruptcy does not have a preventive aspect, the „expectations gap" between auditors and users of information is deepening.Objective of the study – identifying the most significant indicators of bankruptcy risk assessment audit – carried out during the study objectives and application of research methods: 1) the stochastic relationship between bankruptcy risk and the relative financial strength indicators (correlation coefficient of importance), 2) the connection strength of comparative analysis, 3) indicators of the content differences (in order to increase the complexity of the assessment), ) indicators of corporate bankruptcy prediction models of frequency. Findings. Studied models often found in sales revenue and total assets ratio, four times the profit before interest and tax to assets ratio, and three times the net working capital to assets ratio. It is obvious that the prediction of bankruptcy, it is important to evaluate how effectively the company uses the assets of the sale process and to guarantee the profits earned. However, these measurements are used in financial analysis as a retrospective. The prospective financial indicators that can predict the risk of insolvency in the context of the audit techniques can be attributed to those who reflect the stochastic relationship between bankruptcy risk and the relative financial strength indicators in the long term, without prejudice to the binary variables in the regression models. Results of the study. The paper presents the audit of the most significant relative financial performance based on indicators of corporate bankruptcy prediction models speed. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36974
Updated:
2017-09-16 13:32:45
Metrics:
Views: 87
Export: