An approach to personnel selection in the IT industry based on the EDAS method

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
An approach to personnel selection in the IT industry based on the EDAS method
Alternative Title:
Personalo atrankos būdas informacinių technologijų pramonėje remiantis EDAS metodu
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2018, vol. 17, no. 2 (44), p. 54-65
Summary / Abstract:

LTPersonalo vertinimas įdarbinimo procese susiduria su sunkumais, kuriuos galima išspręsti taikant MCDM (daugiakriterius diskrečiuosius sprendimų priėmimo) metodus. Kvalifikuotų darbuotojų atranka ir, svarbiausia, kompetentingi ir motyvuoti darbuotojai, galintys pasipriešinti visiems šiandienos verslo iššūkiams, kelia uždavinį, į kurį rimtai žiūri kiekviena organizacija. Jos plėtra priklauso nuo ten dirbančių darbuotojų, t. y. jų kompetencijų, motyvacijos ir pareigos jausmo. Šiame straipsnyje siūlomas EDAS (vertinimo nutolusio nuo įprasto sprendimo) metodika pagrįstas tyrimo būdas. Siekiant nustatyti kriterijų svorį, anksčiau buvo taikomas SWARA (nuoseklaus, laipsniško porinio rodiklių santykinės svarbos lyginimo) metodas. Naujai siūlomas EDAS metodas buvo pasitelktas nustatyti alternatyvų (kandidatų) reitingų. Šio metodo tinkamumų ir efektyvumų patvirtina empirinis siūlomo IT Verslo paramos sistemos (angl. BSS) ekspertų atrankos modelio pritaikymas. [Iš leidinio]

ENThe evaluation of personnel in the process of recruitment and selection represents a problem that can be solved by applying multiple-criteria decision-making (MCDM) methods. The selection of quality personnel and, above all, the competent and motivated employees who can resist all the business challenges of today, poses a problem which is seriously approached by every organization, because the development of an organization depends on the employees who work there, i.e. on their competencies, motivation and commitment. Therefore, one approach based on the EDAS method is proposed in this manuscript The SWARA method is utilized in order to determine the weights of the criteria, whereas the newly-proposed EDAS method is used to determine the ranking of the alternatives, i.e. candidates in our case. The usability and effectiveness of the proposed EDAS approach is considered in the conducted empirical application of the proposed model for the selection of IT Business Systems Support (BSS) Experts. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Selection of rational dispute resolution method by applying new step-wise weight assessment ratio analysis (swara) / Violeta Keršulienė, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Zenonas Turskis. Journal of business economics and management. 2010, Vol. 11, no. 2, p. 243-258.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82069
Updated:
2022-02-11 13:20:50
Metrics:
Views: 33    Downloads: 4
Export: