Selection of the optimal real estate investment project basing on multiple criteria evaluation using stochastic dimensions

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Selection of the optimal real estate investment project basing on multiple criteria evaluation using stochastic dimensions
In the Journal:
Journal of business economics and management. 2009, Vol. 10, no. 3, p. 261-270
Keywords:
LT
Investicijos / Investments.
Summary / Abstract:

LTĮ nekilnojamąjį turtą investuojama esant bet kokiam ekonomikos gyvavimo ciklui. Mikro ir makro aplinka lemia projekto realizacijos rizikos lygį ir sudėtingumą. Pagrindinis straipsnio tikslas yra sukurti patobulintą algoritmą nekilnojamojo turto investicinių projektų efektyvumo įvertinimui. Originalus nekilnojamojo turto investicijų sprendimų paramos modelis buvo sukurtas ypač atsižvelgiant į projekto riziką. Modelis leidžia sudėtingai analizuoti investicinius projektus, atsižvelgiant į suinteresuotų grupių poreikius ir mikro ir makro aplinkos veiksnius. Straipsnyje sukurtas investavimo sprendimų priėmimo stadijų algoritmas ir jo metodologija. Pateikiama hierarchiškai struktūrizuota projekto efektyvumo įvertinimo kriterijų sistema. Sistema leidžia apibūdinti investicinio projekto charakteristikas objektyviai ir struktūrizuotai, remiantis kriterijų svoriais ir jų grupėmis. Sukurtas nekilnojamojo turto projektų efektyvumo įvertinimo modelis yra pagrįstas rizikos įvertinimu. Rizika vertinama simuliuojant, modeliuojant ir nustatant vertes stochastiniu būdu. Parinkti ir aptarti stochastinio vertinimo metodai. Straipsnyje išanalizuoti įvairūs daugeliu kriterijų pagrįsti sprendimų paramos metodai, išskirti ir palyginti jų pranašumai ir trūkumai. Geriausiu metodu nekilnojamojo turto projektų efektyvumo įvertinimui straipsnio autoriai laiko ELECTRE III metodą, kuriame taikoma aukštesnio rango santykio daugumos taisyklė.Reikšminiai žodžiai: Investavimo efektyvumo vertinimas; Investavimo efektyvumo vertinimo metodai; Investavimo efektyvumo įvertinimas; Investavimo efektyvumo įvertinimo metodai; Investicijų efektyvumo įvertinimas; Investicijų objektyvumo vertinimo metodai; Kriterijai; Modeliai; Nekilnojamo turto projektai; Nekilnojamojo turto projektai; Criteria; Evaluation of investment efficiency; Investment efficiency evaluation methods; Models; Real estate projects.

ENAs investment in real estate has great influence on regional economic development it is important to evaluate real estate investment processes as a whole. For this purpose the model of real estate projects' efficiency evaluation was developed and presented in this article. The proposed model is designed for alternative projects, variants selection, investment resources allocation as well as real estate value maintenance and enhancement problems solution. The model of real estate projects' efficiency evaluation covers all the investment decision-making cycle, the hierarchically-structured projects' evaluation criteria system, risk evaluation basing on stochastic dimensions as well as the mathematical methods adaptation for multiple criteria evaluation problems solution, risk assessment and adjusted mathematical methods is presented in this issue. [text from author]

ISSN:
1611-1699; 2029-4433
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23248
Updated:
2021-04-14 13:01:08
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: