Mokinių mokymosi rezultatų tikrinimo ir vertinimo sistemų paieškos šių dienų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių mokymosi rezultatų tikrinimo ir vertinimo sistemų paieškos šių dienų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose: disertacija
Alternative Title:
The Search of the pupils’ learning results control and evaluation systems in the present general education schools in Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 1999.
Pages:
197 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 1999. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais vyksta ryškūs pokyčiai visoje šalies švietimo sistemoje. Iš esmės pertvarkomos mokymo programos, mokytojų atestavimas, mokymo metodika. Siekiama humanizuoti santykius mokykloje, automatinius darbo metodus keičia demokratiniai. Formuojantis naujai mokyklos veiklos krypčiai, tik humanizuoti senąją mokymosi rezultatų tikrinimo ir vertinimo sistemą nebeužtenka. Mokinių mokymosi rezultatų tikrinimas ir vertinimas yra ypač aktuali problema. Šios disertacijos tyrimo tikslas – socialiniu – pedagoginiu aspektu išanalizuoti mokytojų, tėvų ir mokinių požiūriai į jų sąveiką, nustatyti reformuotos Lietuvos mokyklos kaitos įtaką mokinių ir mokytojų santykiams tikrinant ir vertinant mokymosi rezultatus, ieškant naujų tikrinimo ir vertinimo sistemų, suformuluoti mokymosi rezultatų tikrinimo ir vertinimo svarbiausias nuostatas.

ENDuring the past years significant changes are observed in the whole education system. Curricula, teachers' attestation, and teaching methods are undergoing reforms. It is intended to humanize relationships at school; automatic working methods are replaced by democratic ones. In the process of formation of a new school approach, it is not enough to humanize the obsolete testing and assessment system. Testing and assessment of pupils’ knowledge and skills is especially relevant. The aim of this dissertation is to analyze the attitude of teachers, parents and children towards their interaction from the social and pedagogical aspect and to determine the impact of the reformed Lithuanian school on teachers' and pupils' relationships, and, by testing and assessing learning results and looking for new testing and assessment systems, to form l to the schoolchildren’s and teachers’ relationship while checking and evaluating the results, searching for the new checking and evaluating systems, to form the main provisions towards testing and assessment of learning results.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11533
Updated:
2022-02-07 20:08:18
Metrics:
Views: 16
Export: