Lietuvių kalbos fonologijos įsisavinimas : netikrų žodžių kartojimo eksperimentinis tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos fonologijos įsisavinimas : netikrų žodžių kartojimo eksperimentinis tyrimas
Alternative Title:
Acquisition of Lithuanian phonology : non word repetition experimental study
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2013, 86, p. 237-255
Keywords:
LT
Fonetika. Fonologija / Phonology.
Summary / Abstract:

LTVaiko gebėjimas ankstyvame amžiuje pakartoti naują, pirmą kartą išgirstą daugiaskiemenį žodį rodo pasirengimą išmokti naujų žodžių ir plėtoti žodyną (Gathercole 2006a); tačiau netikrų žodžių kartojimo testas tapatinamas su kalbos įsisavinimu. Teigiama, kad netikrų žodžių kartojimas prasideda nuo kūdikystės, kai vaikai tik pradeda mokytis pirmųjų žodžių (Gathercole 2006a): kiekvienas žodis, kurį vaikas kadaise išgirdo pirmą kartą, jam skambėjo neįprastai, naujai – taip pat, kaip ir žodžiai, kuriuos prašoma pakartoti atliekant netikrų žodžių kartojimo testą (Chiat, Roy 2007). Straipsnyje aptariamas žvalgomasis tyrimas, paremtas tikrų ir netikrų žodžių kartojimo testų rezultatais. Lietuvių kalbos netikrų žodžių kartojimo testas sukurtas atsižvelgiant į lietuvių kalbos žodžių struktūros ypatybes (žodžio ilgį, balsių ir priebalsių dažnumą, skiemens struktūrą); testą sudaro 24 skirtingos struktūros netikri žodžiai. Kiekvienam netikram žodžiui parinktas atitikmuo – lietuvių kalbos žodis – pagal žodžio ilgį ir skiemens struktūrą. Žvalgomajam tyrimui atrinkti 25 normalios kalbos raidos 4-9 metų vaikų testavimo duomenys. Tyrimo rezultatai parodė, kad tikrų ir netikrų žodžių kartojimo tikslumą lemia trys veiksniai. Skiemens struktūra: dažniausiai klystama kartojant tos pačios struktūros tikrus ir netikrus žodžius, turinčius priebalsių samplaikas. Be to, netikrų žodžių kartojimo klaidas lemia ir priebalsių samplaikos vieta: dažniau klystama kartojant netikrus žodžius, turinčius priebalsių samplaiką žodžio viduryje nei jo pradžioje. Tikrų žodžių pakartojimo tikslumui priebalsių samplaikos vieta nėra labai svarbi.Žodžio ilgis: kartodami ilgesnius žodžius, vaikai klydo dažniau; tyrimo dalyvių amžius: vyresni vaikai mažiau klydo, kartodami tiek trumpus (vieno ar dviejų skiemenų), tiek ilgus (trijų ir keturių skiemenų) tikrus ir netikrus žodžius. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Fonologijos įsisavinimas; Netikrų žodžių kartojimo testas; Skiemens struktūra; Natūraliosios fonologijos teorija; Acquisition of phonology; Nonword repetition test; Syllable structure; Natural phonology theory.

ENA child’s capacity to repeat a new polysyllable word heard for the first time in the early age shows the ability to memorise new words and to expand one’s dictionary (Gathercole 2006a); therefore, the nonword repetition test is associated with language acquisition. It is stated that the repetition of nonwords starts very early in life when a child starts learning the first words (Gathercole 2006a): each word once heard by a child for the first time sounded unusual and new – like the words which are asked to be repeated in the nonword repetition test (Chiat, Roy 2007). The article presents a pilot experimental study carried out on the basis of nonword and word repetition tests. The Lithuanian "Nonword Repetition Test" was designed with due regard to the structural characteristics of Lithuanian words (word length, vowel and consonant frequency, syllable structure); the test consists of 24 nonwords of different structure. Each nonword is associated with a Lithuanian equivalent taking into account word length and syllable structure. The sample of the pilot study is made of 25 typically developing preschool and school-age children (from 4 to 9 years old). The results of the study revealed that the accuracy of repetition of nonwords and words is determined by three factors: syllable structure: most errors occur in the repetition of words and nonwords containing combinations of consonants. What is more, the accuracy of repetition of nonwords is also determined by the place where the consonant combination occurs: more errors occur in repeating words with a consonant combination in the middle of the word compared to those with a consonant combination in the beginning of the word.The place of consonant combination does not affect the accuracy of repetition of words; word length: the longer the word, the lower the accuracy of its repetition; age of participants in the study: the older the age group, the more accurately both shorter (one-two syllable) and longer (three-four syllable) words and nonwords are repeated. [From the publication]

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54725
Updated:
2020-10-07 13:04:26
Metrics:
Views: 68    Downloads: 18
Export: