Lateralinis mintijimas šiuolaikinėje kūrybiškumo ugdymo paradigmoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lateralinis mintijimas šiuolaikinėje kūrybiškumo ugdymo paradigmoje: disertacija
Alternative Title:
Lateral thinking in a modern paradigm of education of creativity
Publication Data:
Kaunas, 2001.
Pages:
137 lap
Notes:
Dr. disert. (soc. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTŠioje disertacijoje nagrinėjama švietimo sistemos atsivėrimo mąstymo modelių kaitai problema. Teorinėje darbo dalyje nagrinėjama kūrybos proceso, asmenybės kūrybiškumo ir kūrybinio mąstymo sampratos. Čia išryškinamos trys konceptualios kūrybiškumo ugdymo prielaidos: 1) švietimo kaita, paremta humaniškumo ir atsinaujinimo principais; 2) į visuminių žmogaus galių plėtrą orientuotas ugdymo turinys; ir 3) mąstymo modelių kaita tiesiogiai lavinant mąstymo įgūdžius. Dr. Edward de Bono mąstymo lavinimo sistema buvo pasirinkta kaip į mąstymo modelių kaitą orientuota švietimo naujovė. Šios naujovės įgyvendinimas aprašomas ir tiriamas, remiantis autorės pasiūlyta naujovių tipologija bei technologiniu požiūriu į naujovės įgyvendinimo procesą. Dešimtmečio veiklos etapą apimantis tyrimas leido atskleisti mąstymo lavinimo sistemos įgyvendinimo galimybes trijuose lygmenyse: pedagoginės sąveikos, ugdymo institucijos ir švietimo sistemos. Darbo pabaigoje aptariamos naujovės įgyvendinimo veiklos ir tyrimų galimybės. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe dissertation examines the problem of openness of the education system to changes in models of thinking. The theoretical part examines concepts of the creative process, personal creativity and creative thinking. Three conceptual preconditions of creative thinking are highlighted: 1) changes of education based on principles of humanness and renewal; 2) educational content focused on integrated development of human powers; and 3) evolution of models of thinking through direct education of thinking skills. Dr. Edward de Bono system for education of thinking was chosen as an educational novelty oriented towards evolution of thinking models. Implementation of the novelty is described and examined based on the typology of novelties and a technological attitude towards the process of implementation proposed by the author. Covering a decade of operations, the research reveals implementation possibilities of the development system of thinking on three levels: pedagogical interaction, educational institution and the educational system. The final part of the paper discusses possibilities for operations and research of implementation of the novelty.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10226
Updated:
2022-02-07 20:08:25
Metrics:
Views: 51
Export: