Edukacinių novacijų diegimo barjerų nustatymo metodologija ir jos taikymas sisteminės novacijos atveju : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Edukacinių novacijų diegimo barjerų nustatymo metodologija ir jos taikymas sisteminės novacijos atveju: disertacija
Alternative Title:
The Methodology for Identification of Barriers Impeding on Implementation of Educational Novelties and Its Application in Case of Systematic Novelty
Publication Data:
Kaunas, 2003.
Pages:
187 p
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinė pasaulio kaita lemia ir pokyčius, vykstančius švietimo sistemoje, kurie sietini ne tik su ugdymu, bet ir socialiniu istoriniu perėjimu iš moderniojo į postmodernųjį laikotarpį. Vienas iš švietimo kaitos skatinimo būdų yra edukacinės novacijos, kurios visuomenės raidos kontekste, kaip socialinių novacijų grupė, tampa ypač svarbiomis, nes viena vertus, švietimas įtakoja visuomenės raidą, kita vertus, visuomeniniai pokyčiai įtakoja švietimo kaitą. Novacija – tai ne techninis procesas, tačiau kompleksiškas visuomeninis procesas, kuris skatina žmogiškąjį potencialą. Tačiau prieš diegiant novacijas, itin svarbu identifikuoti galimus ir realius barjerus. Todėl šios disertacijos tikslas – pagrįsti edukacinių novacijų diegimo barjerų nustatymo metodologiją bei ją taikyti sisteminės novacijos atveju.

ENAlthough contemporary change of the world determines change that takes place in the system of education, this change is related not only to education but also to the social historic transition from the modern to the post-modern period. One of the methods for promotion of change in education is educational novelties—which in the context of development of society acts as a group of social novelties—become especially important as on one hand—education impacts on development of society, and on the other hand—public changes impact on transformation in education. Novelty is not a technical process. Rather it is a complex public process that encourages the human potential. Although prior to implementing novelties, it is especially important to identify possible and real barriers. Thus, the aim of this thesis is to reason the methodology for identification of barriers impeding on implementation of educational novelties and apply it in case of systematic novelty.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9325
Updated:
2022-02-07 20:09:07
Metrics:
Views: 31
Export: